Kunt u mij de weg naar logica vertellen meneer?

Op woensdag 28 april jl. las ik in Het Klaverblad dat de gemeente Vught haar inwoners uitnodigt om na te denken over een nieuwe Mobiliteitsvisie van Vught voor de periode 2021 -2035. Begrijpt u het nog? Er is een project in gang gezet dat 180 tot 200 miljoen gaat kosten waarbij kennelijk geen infrastructuur- dan wel Mobiliteitsvisie aan ten grondslag ligt. Hoe is dit mogelijk? Als men stoer roept dat de N65-reconstructie goed is voor de leefbaarheid en oversteekbaarheid van Vught, dan neem je aan dat dat onderzocht is en duidelijk is verwoord in een Mobiliteitsvisie? Ook wordt aangegeven dat ervan uitgegaan moet worden dat de problemen die de N65-reconstructie veroorzaakt op het onderliggende wegennet niet bespreekbaar zijn, maar als feiten moeten worden aangenomen. Zou dit college zelf niet eerst aan zet zijn om aan te geven hoe het dit probleem wil tackelen? Dat moet toch bekend zijn hoop ik? Zij zijn eerst aan zet lijkt me.

Hiermee wordt steeds duidelijker dat er Russisch roulette gespeeld wordt met de Vughtse bevolking en dat de inspraak puur wordt gebruikt om de bewoners de rotzooi op te laten ruimen die het college heeft veroorzaakt dan wel gaat veroorzaken. Dus we stellen de nieuwe bestuurscultuur even uit in plaats van toepassing met terugwerkende kracht. Ook zul je zien dat de uitkomst van een Mobiliteitsvisie over het moment heen getrokken wordt dat er een uitspraak komt van de Raad van state met betrekking tot de N65 reconstructie.
Mijn moeder leerde mij als van jongs af aan dat ik mijn eigen rotzooi moest opruimen. Ook is kennelijk participatie van de burger pas belangrijk als het college er zelf niet meer uitkomt.
Hoe is het mogelijk dat men zelfs het tafelzilver wil verkopen om de N65 reconstructie toch door te kunnen laten gaan. De moeite die nu wordt gedaan om elders compenserende maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot van de N65 mogelijk te maken betekent dat we dit tafelzilver straks niet meer kunnen verkopen om betaalbare woningen te bouwen of structurele aanpassingen aan het onderliggende wegennet te bekostigen die naar aanleiding van de N65 zeker nodig zijn om de veiligheid en de capaciteit weer op normaal peil te brengen. Deze kosten zijn dan voor de Vughtse bevolking terwijl ze direct een gevolg zijn van de N65 reconstructie en zouden dus uit het initiële budget moeten komen zodat de enigen die mogelijk profijt hebben van deze Reconstructie, Het Rijk en De Provincie, ook meebetalen.

Wat als in de analyse van de Mobiliteitsvisie blijkt dat het (zoals we nu al weten uit het rapport over de Helvoirtseweg) onmogelijk is om het toegenomen verkeer veroorzaakt door de N65 reconstructie veilig door Vught te leiden? Of dat er veel meer stikstof wordt veroorzaakt vanwege het omrijden door Vught en het stoppen, stilstaan, stoppen, stilstaan op hellingen etc.? Gaan we dan toch door zoals de VVD duidelijk eist, ongehinderd door enige onderbouwing of logica?
Steeds meer wordt duidelijk dat er, na de Mobiliteitsvisie in 2009 waarin een volledige ondertunneling als enige duurzame optie werd weergegeven, een opportunistische route (wat kunnen we doen voor 100 miljoen?) is gekozen van een open tunnelbak die geen enkele doelstelling dient en zelf het enige mogelijke voordeel van doorstroming op de N65 ook gestrand ziet doordat er wel degelijk files zullen ontstaan bij de afritten naar Vught. Dit ten koste van alle Vughtenaren die voortaan binnen Vught in de files komen te staan, meer luchtvervuiling en verkeersongelukken moeten dulden en moeten klimmen om over de N65 te geraken.

De moeite, ondanks alle logica om het niet te doen, die men zich getroost om het toch uit te voeren door het geld (plm. 20 miljoen) alvast over te maken, geen dynamische analyses uit te voeren, zonder Mobiliteitsplan en ook alvast de grond over te dragen aan Het Rijk, om deze hete aardappel maar snel door te schuiven aan de Provincie en er geen grip meer op te hebben, is langzaamaan voer voor onderzoeksjournalisten en complottheorieën. Wat is er werkelijk aan de hand?

D66 en het CDA kunnen nu laten zien dat zij hun verkiezingsbelofte nakomen door te voorkomen dat dit tafelzilver wordt verkocht. De SP heeft hier al een mooi voorschot in genomen. Het huiswerk voor de Raad van State kan hierin behulpzaam zijn.

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …