Kunstwerk Woonwijze is gevaarlijk, provocerend en geldverkwisting 

De omgekapte monumentale moeraseik die tot twee jaar terug op het Versterplein stond komt terug naar de buurt waar hij bijna 100 jaar stond. Woningbouwcorporatie Woonwijze, de ontwikkelaar van het Versterhof, wil de destijds doodziek verklaarde boom die bij het omzagen kerngezond bleek, terug laten komen in de vorm een enorm kunstwerk in de Gogelstraat. 

Het kunstwerk vormt een lange erfafscheiding tussen de Gogelstraat en het parkeerterrein. Het gaat om hoge stalen palen met pinnen waaraan originele stukken hout van de omgekapte moeraseik zitten.

Over het kunstwerk is al een informatieavond met de omwonenden geweest. Daar werd de eerste van de in totaal 23 palen getoond die Woonwijze heeft besteld. Op de bijeenkomst gaf de overgrote meerderheid, om verschillende redenen, aan niets te zien in het lange en hoge kunstwerk. Voor directeur Velthuizen van Woonwijze is dit duidelijke signaal blijkbaar niet genoeg om af te zien van de plannen. Hij heeft de hele buurt nu weer een brief gestuurd om vóór of tégen het kunstwerk te stemmen.

De omwonenden zien niets in het kunstwerk, onder meer vanwege de veiligheid. 23 stalen palen met pinnen vormen een geweldig interessante klimwand voor kinderen. Daar zijn de palen  echter niet op gebouwd en zeker niet voor bedoeld en tegen bestand. Daar mogen de palen ook niet voor gebruikt worden omdat het een erfafscheiding is, maar wie houdt spelende kinderen tegen om erin te klimmen? De stalen punten zijn al afgestompt door er een soort van einde van een stoelpoot op te lassen, maar het blijft een gevaarlijk object.

Bovendien ziet de buurt dit kunstwerk als een provocatie. De heer Velthuizen van Woonwijze meldde vol trots ‘hoe mooi het wel niet is dat deze geliefde boom weer terug in de wijk komt’. Wie iets van de geschiedenis van de boom en het bouwproject kent, weet dat dit meer dan ongepast is. De boom, slechts een van de zaken waar over heel veel gedoe was, had prima kunnen blijven staan en ingepast kunnen worden in het bouwplan. Sterker nog, zelfs bij de huidige bebouwing had hij kunnen blijven staan. Maar de heer Velthuizen wilde hem hoe dan ook weg hebben, ondanks redelijke aangedragen alternatieven uit de buurt waarbij zelfs het bouwvolume gelijk bleef. Woonwijze heeft nooit naar de buurt willen luisteren. Die kant lijkt het nu weer op te gaan met dit kunstwerk.

De vraag die ook opborrelt is waarom dit nog allemaal mag en kan. Na het Vestia-debacle kozen de meeste woningbouwcorporaties ervoor om terug te keren naar hun kerntaak: het verhuren van woningen aan mensen in onze maatschappij die dat het hardste nodig hebben. Woonwijze is nog niet zo ver.  Hier worden onnodig tienduizenden euro’s gestoken in een erfafscheiding die de direct aanwonenden niet willen.

Over smaak valt niet te twisten, dus dat is niet waar de discussie in de buurt over gaat. Samengevat is de enorme erfafscheiding gevaarlijk, provocerend en geldverkwisting. Een alternatief is er ook: groen zoals rondom het Versterplein, bijvoorbeeld wat mooie rododendrons of een mooie haag. Dat is ook prima, past veel meer bij de wensen van de buurt en is wat betreft kosten veel meer passend bij een woningbouwcorporatie.

 

Namens diverse bezorgde buurtbewoners,

Bas Schapendonk

Bart Clercx

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *