Kun je inwoners helpen met betaalbaar wonen? Doe dat dan!

De mogelijkheid om inwoners, met name de minder draagkrachtigen, te helpen aan een betaalbare woning ligt primair bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bepaalt in hoofdzaak de normen daartoe en legt die vast in het document ‘prestatie-afspraken’. Dat document wordt in samenspraak met de lokale woningcorporatie opgesteld en door het gemeentebestuur vastgesteld. Daaraan heeft de corporatie zich vervolgens te houden.

We constateren dat er momenteel een streven is om het toewijzen van woningen te regionaliseren. Een naïef en kortzichtig denken waarmee het belang van de inwoner die aangewezen is op een woning met een sociale huurprijs ernstig wordt aangetast. Een betaalbaar dak boven je hoofd in de vertrouwde woon- en leefomgeving is een van de meest essentiële voorzieningen voor inwoners met een smalle beurs. Helaas moeten we constateren dat het gemeentebestuur van Boxtel dat belang kennelijk niet deelt. Bouwen, bouwen, bouwen is blijkbaar het credo. Echter, bouwen is vanwege de stikstofproblematiek moeilijk en, doordat de gemeente geen eigen grondbedrijf meer voert, veelal in handen van projectontwikkelaars en mede daardoor niet betaalbaar! Dat ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is dan ook niet veel meer dan een populistische kreet zonder inhoud. Jammer!

Overigens het verspreiden van het idee dat een woningzoekende extra mogelijkheden heeft wanneer hij in meer dan alleen zijn eigen gemeente terecht kan, is voorbijgaan aan datgene wat de woningzoekende wil. Ik zit al vele jaren in dit gremium, maar ben nog nooit wensen tegengekomen van de sociaal woningzoekende om ergens in de regio te willen wonen. Die woningzoekende wil, zonder uitzondering, een betaalbare woning in de eigen vertrouwde leefomgeving. Dicht bij vrienden, kennissen, vereniging, mantelzorgers, etc. Het moeten loslaten van die contacten en het opnieuw opbouwen ervan in een onbekende buurt is voor velen dan ook een nauwelijks denkbare of haalbare oplossing.

Besef dat u als gemeentebestuurder gekozen bent door die lokaal woningzoekende die bovendien de kas van de gemeente vult. Dat komt niet vanuit de regio! Dat schept verplichtingen en vervul die dan ook!

Jan Vorstenbosch,
geboren en getogen Esschenaar

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …