Brief: “Kritiek op Speeldoos onterecht!”

“Na een maandenlang lopend conflict besluit de gemeenteraad om de prestatiesubsidie voor de Speeldoos geheel af te bouwen naar nul euro. De Speeldoos zou niet transparant zijn geweest in de verantwoording van haar subsidiegelden. Daarentegen verklaart de huisaccountant van de gemeente dat de Speeldoos dat wel was! Tot ons grote genoegen verklaarde ook de huidige wethouder, tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni jongstleden, dat de Speeldoos de afgelopen jaren inderdaad transparant en integer is geweest in het opleveren van de gevraagde informatie. Toch volgde een negatief besluit van de Raad. De Speeldoos voorziet grote problemen, voor alle verenigingen, scholen en cursisten als de subsidie afbouw doorgaat! Op termijn dreigt zelfs sluiting van de Speeldoos!

De Speeldoos ontvangt in ruil voor het leveren van een aantal prestaties een z.g. prestatiesubsidie. De Speeldoos levert jaarlijks circa 3700 prestaties die variëren van het beschikbaar stellen van haar gebouw voor repetities en optredens van de Vughtse amateurverenigingen en scholen, tot het geven van muziek-, dans- en musical lessen aan circa 1000 Vughtse kinderen. De uitgegeven subsidies en de geleverde prestaties worden door De Speeldoos jaarlijks tot op de euro verantwoord aan de hand van een door de gemeente opgesteld controle protocol. De gemeente controleert en stelt jaarlijks vast dat De Speeldoos alles correct heeft gedaan en verantwoord. Totdat …

In 2015 nam De Speeldoos op verzoek van de gemeente de failliete boedel van het MiK over. MiK verzorgde destijds voor ongeveer 700 Vughtse kinderen de muziek-, dans- en musical lessen. Met de opdracht van de gemeente om de lessen samen met alle docenten van het failliete MiK gewoon door te zetten is De Speeldoos aan de slag gegaan. Niet zonder slag of stoot, maar na twee jaar stond er een groter en gevarieerder aanbod als ooit tevoren, waaraan nu, anno 2018, meer dan 1000 Vughtse kinderen deelnemen.

Medio 2017 werd De Speeldoos, zonder vooraankondiging, plots geconfronteerd met ruim 100.000 euro minder subsidie voor haar dans-, muziek- en musicallessen. Dit ondanks dat alle lessen ingepland en alle docenten reeds gecontracteerd waren is De Speeldoos, onder de naam StarsOnStage, in september 2017 toch gestart met alle lessen. De toenmalige wethouder Potters is gevraagd om dit gat te repareren. Dat heeft hij niet gedaan, waardoor De Speeldoos voor 2017 een verlies van 86.000 euro moest incasseren. In plaats van reparatie werd er een onderzoek ingesteld naar de financiële situatie van de Speeldoos. Volgens de toenmalige wethouder zou het theater subsidiegelden gebruiken voor het financieren van de professionele podiumkunsten. En dat mag niet! Maar dat doen we toch niet. En … we spraken toch over de reparatie van de subsidie voor dans, muziek en musical lessen?

Dure onderzoeken volgden en de gehele boekhouding van De Speeldoos werd van onder tot boven doorgespit. Tot op de euro maakte De Speeldoos in een uitgebreide rapportage duidelijk dat de subsidiegelden correct zijn besteed en niet gebruikt zijn voor het bekostigen van de professionele podiumkunsten. Ook de accountant van De Speeldoos bevestigde dit. Maar dat wilde de toenmalige wethouder niet horen. Hij stelde dat De Speeldoos niet transparant zou zijn geweest bij het afgeven van de cijfers. De pers schreef en de Speeldoos incasseerde veel negatieve publiciteit. Ondanks dat bleven de medewerkers van de Speeldoos hun werk trouw. Alle verenigingen en scholen speelden en repeteerden er, alle docenten gaven gewoon les en meer dan 3000 ouders, opa’s en oma’s genoten in de afgelopen periode van de optredens van hun kinderen en kleinkinderen tijdens de mooie dans-, muziek- en musical eindvoorstellingen. Meer dan 1000 kinderen deelden hun vreugde en spannende ervaringen op het Speeldoos podium.

Op datzelfde moment besloot de Vughtse gemeenteraad om de subsidie voor de Speeldoos af te bouwen naar 0 euro. Dit omdat de Speeldoos niet transparant zou zijn geweest bij het afgeven van haar cijfers. De brief van de eigen huisaccountant van de gemeente, waarin deze verklaart dat de Speeldoos wel correct en transparant heeft gehandeld, heeft die beslissing niet kunnen keren. De Speeldoos snapt het niet meer en begrijpt het ook niet dat er geen enkel raadslid bij de Speeldoos heeft geïnformeerd naar de andere kant van het verhaal.

Valt door deze gemeentelijke dwaling na 40 jaar het doek voor de Speeldoos? Bestuur, directie en medewerkers blijven knokken om de Speeldoos voor Vught te behouden. Knokt u met ons mee? Zo, ja? Teken dan de petitie ‘De Speeldoos moet blijven’ op onze website. Of stuur een mail aan de verantwoordelijke wethouder Van de Ven. Wellicht dat we samen de gemeenteraad nog tot andere gedachten kunnen brengen. Want ‘De Speeldoos is er toch voor Vught en Vught toch voor de Speeldoos?”

Harry Salfischberger

Let op!
Voor het komende seizoen gaan alle voorstellingen in Theater de Speeldoos en de cursussen van StarsOnStage nog gewoon door. Dus koop gerust uw kaarten en/of schrijf uw kinderen in voor de dans, muziek en musicallessen. We houden u op de hoogte!

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …