Kosten afvalstoffenscheiding

In de gemeente Vught kennen we in aanzet een goede afvalscheiding. De regels zijn redelijk complex en niet iedereen kent deze regels uit het hoofd. Het probleem van foutieve scheiding wordt door inwoners veroorzaakt. Hele partijen herbruikbaar afval kunnen zo tot te storten restafval worden gebombardeerd. Dat is zonde! Ik weet niet hoeveel het verlies is, maar volgens mij kan dat aardig oplopen. Er is wel een principe ‘de vervuiler betaalt’. En de zwaarste categorie vervuiling gaat via de grijze restafvalcontainer. Alleen, deze container legen zorgt voor een ‘ophaalboete’. Dat restafval aan de straat zetten kost bijna een tientje per keer. Dat is een enorm geldelijk verschil met gft. We hebben in de kledingcontainers gezien hoe het werkt. Per ongeluk een vuilniszakje in de containers laten zakken scheelt in de portemonnee, maar de kledinginzameling zit ermee. De kosten liepen voor de laatste instantie te veel op doordat die afval moesten gaan scheiden en moesten gaan betalen voor de afvoer. Weg kledingcontainers. Inwoners die niet zo goed kunnen scheiden, zullen niet geneigd zijn de grijze bak eerst vol te gooien. De groene bak is gratis en de gemeente zoekt het wel uit. Daarnaast worden de openbare afvalbakken vol gegooid, omdat dat ook gratis is, dat eindje lopen kan er wel vanaf. Is overwogen om het aan de straat zetten van de grijze bak ook gratis te maken of zijn er zwaarwegende argumenten om het niet te doen? Bij een gratis grijze bak valt de kostenargumentering weg en kan een beloningssysteem worden ingesteld. Als al het herbruikbaar afval op de juiste plaats aankomt, krijgen de inwoners lastenverlichting. Een schouderklopje doet meer dan een al dan niet terechte uitbrander. En plak stickers op de groene en grijze bakken met wat erin thuishoort.

Peter Dijkhuizen

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …