Kom in Actie voor de Speeldoos (2)

Op 17 april hebben wij u gevraagd om uw sympathie voor de professionele voorstellingen van de Speeldoos te laten blijken door op 18 april naar de speciale raadsvergadering over de Speeldoos te gaan. Er was een grote opkomst, maar de gemeenteraad is niet gevoelig gebleken voor de argumenten vóór professionele voorstellingen in de Speeldoos. Wij hebben ingesproken met twee voorstellen: 1. Om de subsidie in 2019 nog volledig toe te kennen om op die manier alle rust te hebben om in een jaar de oude situatie af te bouwen (vooral de personele consequenties) en door het nieuwe bestuur de nieuwe situatie te laten opbouwen. 2. Een nieuwe situatie vorm te geven waarin het Theater aan de Parade de programmering en de kaartverkoop kan doen en voor de voorstellingen de Speeldoos kan inhuren. Ons voorstel was dat de raad het college zou vragen hiervoor met een voorstel te komen. Helaas vonden wij geen luisterend oor bij de raad. Het CDA had een betoog in de lijn van ons voorstel. Het CDA en SP dienden een motie in voor een overgangsjaar en de behandeling van de Cultuurnota van eind december af te wachten. Dhr. Middelhoff, raadslid van een van de coalitiepartijen, gaf bij stemverklaring aan dat hij met deze motie instemde omdat hij de professionele kunst een warm hart toedraagt. De motie werd met de stemmen van de coalitiepartijen en D66 verworpen. De algemene teneur was dat er géén subsidie meer naar de professionele kunst zou mogen gaan.

Wij willen ons hier nog niet bij neerleggen. Wij roepen Vughtenaren op die willen genieten van professionele voorstellingen met ons mee te denken. Wij vragen u met ons van ideeën te wisselen over een aanpak die Vughtse raadleden moet verleiden om toch nog (gedeeltelijk) op hun schreden terug te keren. Hoewel de amateurkunst financieel is afgedekt zal ook die een stevige veer moeten laten omdat technische ondersteuning nog maar in beperkte mate aanwezig zal zijn.
Bij de ‘Bossche aanpak’ is er nauwelijks nog ‘Vughtse’ bemoeienis met de programmering, maar er zal altijd nog een klein bedrag bij moeten om de professionele voorstellingen mogelijk te maken. Onze opzet is dat wij een of twee keer bijeenkomen om ideeën uit te wisselen en pas na september met een actieplan komen. Wij hopen op minimaal 10 deelnemers. U kunt u via een mailtje aanmelden bij Teun Wezelenburg (wezelenburg.t@ziggo.nl) of Jo van Dinther (jovandinther@hotmail.com).

Teun Wezelenburg, Jo van Dinther en Louis Wetzer

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …