Jagersboschlaan

Tot mijn verbazing lees ik in Het Klaverblad van 18 september dat de Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Terwijl vrijwel alle grote projecten, ook wegenbouw en -reconstructies door de zg. stikstofuitspraak van de Raad van State momenteel stilliggen of worden heroverwogen, ook de N65, doen burgemeester en wethouders van Vught of er niets aan de hand is en gaan gewoon door met een op zich al onzalig plan dat door veel inwoners van Vught wordt afgewezen. Hoe kan het toch dat in de huidige tijd waarin gelukkig steeds meer aandacht bestaat voor bescherming van natuur en milieu, de gemeente Vught zo’n prachtig lommerrijk bos- en fietspad wil ruïneren? En dat alléén voor de heilige koe, de auto. De vele bezwaren die al door diverse belanghebbende partijen zijn ingediend, tellen voor dit college blijkbaar niet mee. Dat de bewoners van de woningen die met hun achtertuintjes langs de Jagersboschlaan staan, straks de stikstof bijna op hun bordjes krijgen als ze buiten zitten, is kennelijk geen probleem. In het Brabants Dagblad las ik een paar maanden geleden een artikel waarin aan de hand van verschillende werkwijzen en besluiten van het Vughtse gemeentebestuur vraagtekens werden geplaatst bij de deskundigheid en betrouwbaarheid van dit bestuur. Die vraagtekens kunnen onderhand wel worden weggelaten.
Als onze regering op de manier zou opereren waarop het Vughtse college het doet, denk bijv. aan de Schipholdiscussie, dan zou de hele Tweede Kamer opstaan en de verantwoordelijke minister{s} terugfluiten of zelfs tot aftreden dwingen. Ik ben benieuwd of de gemeenteraad van Vught gewoon accepteert wat nu weer gebeurt of dat ze eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Het wordt tijd dat bestuurders hier zich realiseren dat ze zijn gekozen om de belangen van de inwoners te dienen en niet om eigen stokpaardjes te berijden en prestige-objecten na te jagen. Ik denk trouwens dat de vele miljoenen die de gemeente heeft uitgetrokken voor de ombouw van de N65 heel wat beter kunnen worden besteed, voor doelen waar de inwoners veel meer profijt van hebben dan van een autoweg die ook nog eens voor veel ongemak voor de verkeersstromen binnen Vught zal zorgen. Als ik dan lees dat gemeenten steeds meer op basisvoorzieningen moeten gaan bezuinigen, dan lijkt het mij zinnig dat elke bestuurder in Vught eens goed bij zichzelf te rade gaat.

Karl Sonneborn, Baroniesingel 28 Vught

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …