Italiaanse toestanden of Russisch roulette? Stem slim, stem wijzer!

Afgelopen dinsdagavond 10 november werd er door Vught Participeert een politiek café georganiseerd waarbij alle zes lijsttrekkers van de gemeente Vught op 18 stellingen moesten reageren om zodoende de kijker te helpen de juiste keuze te maken op 18 november.

Alhoewel het een informatieve avond werd bleef bij mij toch enige verontwaardiging hangen. Duidelijk werd dat, toen gestemd werd over het voorkeursalternatief (VKA) van de N65 reconstructie, geen kennis bestond bij de raadsleden over het haalbaarheidsonderzoek. Er werd zelfs gesuggereerd dat dit onderzoek willens en wetens is achtergehouden. Daarna gingen de vragen weer verder.

Weet iemand wel hoe duidelijk de desastreuze conclusies zijn van dit haalbaarheidsonderzoek?
Vught heeft alleen kosten en géén baten. Vught betaalt 25 miljoen of 30 of 40 en wordt 6 miljoen minder veilig, krijgt meer luchtvervuiling en zit jarenlang in de rotzooi. Niets doen levert zelfs geld op! Conclusie: NIET DOEN WEGGEGOOID GELD! Geen enkele doelstelling wordt gediend:

OVERSTEEKBAARHEID: door de mogelijkheden van oversteken te halveren en 2 rotondes zoals bij De Witte en een fietsbrug met gedogen van autoverkeer, te maken met hellingshoek van 2% of meer wordt de oversteekbaarheid voor fietsers in de spitsuren een gevaarlijke onderneming. Stuurt u uw kind liever over de N65 met 1 stoplicht of zonder stoplichten over onoverzichtelijke ovondes waar ze ieder moment kunnen worden aangereden door (vracht-)autoverkeer? Ook zal door de aanzuigende werking en verdichting meer verkeer hun pad kruisen. Niet alleen veel gevaarlijk maar ook veel meer slechte lucht. Bejaarden en mensen die minder goed ter been zijn kunnen niet meer de heuvel (2,5 tot 3,5 meter hoog en 125 – 175 meter lang) nemen om naar de overkant te komen.

VERKEERSVEILIGHEID: er wordt al meteen duidelijk dat, door het vergrote aanbod van lokaal verkeer, Vught veel onveiliger wordt met name op wegen waar veel schooljeugd fietst. Ga maar na: iemand die ‘s-ochtends vanuit Den Bosch naar Regina Coeli reist hoeft nu maar 1 x (weinig) fietsers te kruisen. Na de N65 reconstructie wel 5 x! en ook nog heel veel tijdens de spitsuren en meer dan 1 kilometer omrijden. Ook op de Postweg zal het (sluip-)verkeer fors toenemen.

Zelfs de enige positieve uitkomst: een betere doorgang op de N65, wordt tijdens de spitsuren niet gerealiseerd vanwege de opritten vanaf de N65 Vught waarover 2x zoveel verkeer moet met een helling van 200 meter met 3 % hellingshoek en bovenaan onoverzichtelijke fietspaden met voorrang (nog gevaarlijker dan bij De Witte) waardoor stoppen, optrekken, stoppen, optrekken noodzakelijk is en vanwege de slechte doorstroming al snel de rijbaan op de N65 wordt geblokkeerd. Vanwege het onberekenbare effect wordt dit veel gevaarlijker dan bij stoplichten waar men van tevoren rekening mee kan houden.

Om dit domme plan nog te kunnen stoppen is het noodzakelijk dat er geen coalitie meer ontstaat met VVD, PvdA-GL en GB want:
VVD: de partij voor ondernemers en bankiers, is groot voorstander van de N65 Reconstructie, wil inclusie niet garanderen door een maximaal toegestane hellingshoek van 2% vast te leggen en negeert zelfs het verzoek om alle kosten eerst in beeld te brengen alvorens een besluit te nemen. Als je bij de bank 10.000 euro wilt lenen dan wordt een positief haalbaarheidsonderzoek verlangd, wordt je tot op het bot ondervraagd over de cijfers met een slecht- midden en positief scenario, wordt een fors rendement geëist en willen ze zelfs privé-zekerheidsstellingen onder het mom dat ze zuinig moeten zijn op de centjes van de inleggers. Met dit investeringsproject van 180 miljoen wordt het haalbaarheidsonderzoek genegeerd, worden zelfs negatieve rendementen geaccepteerd, worden geen scenario’s gevraagd of dynamische analyses gemaakt en/of stresstesten verlangd maar alleen op Fingerspitzengefuhl dit project omarmt. DUS STEM NIET OP DEZE VVD!

PvdA-GL: Deze partij heeft ook geen enkele moeite met het negeren van het haalbaarheids-onderzoek en denkt zelfs geld over te houden voor de energietransitie. Ook zijn er fractieleden die voorstander zijn van het veiliger maken van Vught door deze N65 reconstructie uit te voeren. Denk toch eens na! Het ongelijkvloers maken van de N65 en 3 overgangen betekent dat verder in Vught de verkeersituaties veel onveiliger worden. Dat staat ook letterlijk in het haalbaarheidsonderzoek (minus 6 miljoen). Dat kun je zo nalezen. Waarom doen ze dat niet? Ook vinden zij het alternatief van 412 miljoen voor een tunnel te duur. Daar was maar 1 telefoontje naar TU Delft voor nodig om aan deze kennis te komen. Wie men gesproken heeft weet men niet meer helaas. Dit is geen serieus onderzoek. Teveel onderbuikgevoel en te weinig feitelijkheden en onderbouwing. STEM NU NIET OP DE PvdA-GL.

Gemeentebelang: Deze partij heeft 1 mantra: De N65 reconstructie bevordert de leefbaarheid van Vught. Waarom heeft men nooit uitgelegd. Ook niet waar men dit op baseert en uit welk onderzoek dit zou blijken. Het alternatief van een tunnel kostte aanvankelijk 1 miljard en daarna plm. 400 miljoen. Nog even en we krijgen hem voor niets! Met een omvangrijk project van 180 tot 220 miljoen heeft men mensen van zwaarder kaliber nodig. STEM NU NIET OP GB

STEM NU WEL OP D66, CDA of SP om te zorgen dan Vught voor de Vughtenaren behouden blijft! We gaan weer terug naar de onderhandelingstafel en vragen een duurzame oplossing voor Vught. Als we willen kunnen wij dit tij nog keren. Op de website van Vught Participeert kunt u de standpunten nog eens naast elkaar bekijken. Nu kiezen voor deze N65 Reconstructie betekent dat er de komende eeuw geen duurzame oplossing meer mogelijk is!

Ik wens u veel wijsheid toe vandaag.

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …