Interpellatiedebat overbodig?

In Het Klaverblad van 12 augustus wordt het interpellatiedebat door PvdA-GL en VVD overbodig gevonden. De dames en heren ‘moesten’ terugkomen van hun vakantie. Dit was niet wat de oppositiepartijen eisten, maar volgens de organisatie bij de gemeente niet anders kon. Dit was dus pech voor de gehele raad. De avond stond in het teken van ‘verontwaardiging’ door de coalitiepartijen en verwoord door PvdA-GL. Er werd geen inhoudelijke discussie gevoerd. Wethouder Van de Ven deed nog als enige zijn best om fatsoenlijk antwoord te geven. Het feit dat CDA, mede-initiatiefnemer, verstek liet gaan, dat de heren/dames hun vakantie moesten onderbreken en de middelvinger van de SP, en allen geen agendapunten, belemmerde enkele raadsleden van de coalitie niet om de avond als ‘overbodig’ in te vullen. Als zodanig hadden ze gelijk, maar ze zijn hier volledig zelf verantwoordelijk voor. Aan het eind van de vergadering gaf de voorzitter nog wel aan dat o.a. CDA wel een bericht van verhindering had gestuurd. Slordig dat dit niet aan het begin was gedaan, had coalitie minder hoeven te mopperen.

De reden voor het debat is het feit dat de gemeente, op vraag van de rechter, een aanvullend onderzoek heeft laten doen naar het behoud van natuurwaarde Jagersboschlaan wanneer er straks 1500 auto’s over deze laan rijden. De uitslag van dit Cobra onderzoek geeft het college voldoende redenen om een vraag in te dienen bij de rechtbank tot schorsing van uitstel aanleg fietsstraat. De rechtbank informeert hierover de bezwaarmakers. Weer een gemiste kans voor dit college om eens te ‘communiceren’ met hun burgers. De voortdurende afsluiting (al een 5e verlenging) van de Jagerboschlaan lezen we op de gele borden die geplaatst zijn. De onrust en gevoel van onbetrouwbaar bestuur wordt hiermede door college zelf gevoed. Het rapport waarmee de gemeente denkt sterk te staan bij de rechter heb ik kunnen lezen. Veel in dit aanvullende onderzoek gaat uit van ‘te verwachten dat’, ‘waarschijnlijk is’, mogelijk, kan, zou kunnen, m.a.w. geen feiten en levert dus weinig aanvulling op. Hoezo neemt het college de conclusie dat er ‘geen’ schade aan de natuur wordt aangericht? De vleermuis, een beschermd diersoort, die wij aanwonenden, zelden zien krijgt veel aandacht. Onze conclusie op dit rapport kan momenteel alleen zijn dat voor dit college de mens niet tot een beschermd soort behoort. Een soort waarvoor het niet nodig is op zoek te gaan naar een gebied waarin het in menselijke behoefte voorziet. Een soort dat pech heeft om belang te hechten aan veiligheid, leefbaarheid en behoud van wat goed is.

Nelly Theunissen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

De N65 wordt een opera in drie bedrijven. Eerste bedrijf, de ‘ouverture’, is net afgelopen …