Inspraak: Hart van de Baarzen op de schop

De afgelopen weken hebben wij het hart van onze Vughtse wijk De Baarzen aan het Bisschop Zwijsenplein zien veranderen in een beweegplein. Via MOVE Vught zijn wij hiervan, tijdens een vliegensvlug traject, op de hoogte gesteld en gehouden en hebben we als bewoners mogen stemmen over de uitvoering van dit plan. Uiteindelijk wordt het beweegplein nu anders uitgevoerd dan gepland, omdat achteraf is gebleken dat de gemeente Vught een forse uitbreiding van de parkeerplaats voor de te realiseren nieuwe Lidl beoogt op de plek van de Italiaanse populieren. Dit terwijl de huidige parkeergelegenheid vrijwel altijd leegstaat. Als wij dit tijdens de stemming hadden geweten, hadden velen van ons op een ander plan gestemd dan het plan dat nu, in aangepaste vorm, wordt uitgevoerd. En dat terwijl de gemeente via diverse kanalen vervolgens hoog opgeeft over de inspraak die burgers krijgen.

Niet alleen het Bisschop Zwijsenplein is in beweging, maar het hele hart van onze fijne wijk. In december 2019 hebben wij een brief van de gemeente ontvangen over de bouw van, naar nu blijkt, 94 appartementen op de plek van de Hertog Van Brabantschool en een voormalig zorggebouw. In deze brief – waarin ook de nieuw te verrijzen Lidl in beeld wordt gebracht – is toegezegd dat de gemeente binnen enkele maanden met betrokken partijen hierover in gesprek gaat. Tot nu toe hebben we als bewoners van de gemeente geheel niets vernomen en moeten we zelf actief via Wob-verzoeken informatie vergaren. Daardoor voelen wij ons als betrokken partij niet gekend in deze zeer ingrijpende veranderingen in onze wijk. We maken ons ernstig zorgen over onder meer de verkeerscirculatie en veiligheid, de fors toenemende parkeerdruk, de grootte van de nieuwe Lidl, het verdwijnen van ecologisch groen en de hoogte van en aanrijroutes voor auto’s van het appartementencomplex in het plangebied. Zorgen die door een steeds groter wordende groep bewoners worden gedeeld. Met de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan – waardoor in totaal 121 parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd – dreigt een fors deel van de beeldbepalende populieren die er sinds 30 november 1977 staan, te worden gekapt. Pal naast het beweegplein en basisschool De Lichtstraat. Daarmee verdwijnt het enig resterende vrije groen op het beweegplein waar (school)kinderen zich tussen de bomen kunnen bewegen.

In een brief aan alle Vughtse politieke fracties hebben wij de noodzaak van de komst van een Lidl in grotere omvang naar onze woonwijk De Baarzen en de daaraan gekoppelde parkeerplaats ter discussie gesteld en vragen wij ons af wat de waarde van inspraak en participatie van de burger in de gemeente Vught behelst. Welk onderzoek wijst uit dat een woonwijk behoefte heeft aan een supermarkt van een dergelijke omvang die zeker ook aantrekkelijk is voor mensen van verder weg? Wil de gemeente mobiliteit per auto bevorderen en de daarmee gepaard gaande verkeersdrukte inclusief vrachtverkeer in een woonwijk stimuleren? Kortom: danst de gemeente eenvoudigweg naar de pijpen van Lidl om de nijpende begroting nog enigszins sluitend te maken? We hopen als belangengroep meer inspraak te krijgen dan alleen onze stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november.

Belangengroep ‘Hart voor De Baarzen’
hartvoordebaarzen@hotmail.com

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …