Inspraak bij de Cultuurnota

Wij zullen ons concentreren op de terugkomst van de professionele kunst in de Speeldoos. Er ligt nu een voorstel van gratis voorstellingen door het Theater aan de Parade voor 3 jaar. Een mooi en te omhelzen voorstel. Wat over drie jaar?

Wij hopen dat de nieuwe raad over haar schaduw heen weet te stappen en t.b.v. de Vughtse bevolking, wier belangen zij vertegenwoordigen, weer professionele kunst wil subsidiëren. Toen Rosmalen naar Den Bosch ging kregen zij Perron-3. Ook een kleinere gemeente als Oisterwijk wil haar bevolking professionele kunst niet onthouden en heeft daarom de Tilander. De programma’s van de raadsfracties voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen wij bestuderen op hun affectie met professionele kunst. In april 2019 lag er een voorstel van het Theater aan de Parade om 50 voorstellingen in Vught te programmeren voor de prijs van 85.000 euro. Wij schatten in dat dit voorstel over drie jaar ook zal gelden. Dus Vughtse raad, dit bedrag is aanzienlijk minder dan het bedrag van 175.000 euro dat de professionele kunst in Vught in voorgaande jaren gekost zou hebben. Voor deze transparante bijdrage van het Theater aan de Parade zou de Vughtse Raad dan een subsidie moeten geven.

Professionele kunst in Vught draagt ook bij aan het niveau van de amateurkunst. De aanwezige deskundigheid op gebied van geluid, licht, decorbouw en pr is dan immers aanwezig en kan ook voor de amateurkunst ingezet worden.

Hoe betrek je de jeugd bij het culturele leven in Vught? In het verleden werden 15 jeugdvoorstellingen op woensdag gegeven. Deze zijn vervallen, waarschijnlijk omdat deze als professionele kunst worden aangemerkt. Laat de jeugdvoorstellingen terugkeren onder het label van cultuureducatie voor de jeugd. Wil je de jeugd laten eten, dien dan ook de maaltijden op.

Wat de locatie van de Speeldoos betreft: wij zijn het ermee eens dat het waarschijnlijk goedkoper is om de Speeldoos af te breken en een nieuwe op te bouwen, maar nu als theater met een platte speelvloer. Dit is een gewaardeerd concept, zie de Verkadefabriek en de Tilander in Oisterwijk. Bouw echter de Speeldoos niet op de huidige plek, dan is Vught 2 jaar verstoken van zijn schouwburg. Deze plek is gewild voor appartementen en zou het Hart van Vught mooi afronden. Gebruik de vele miljoenen opbrengst als eerste verdienste voor de nieuwe Speeldoos. Dan moet het gebouw wel op een andere locatie. Daarvoor hebben wij vier locaties in beeld. Drie van particulieren, te weten Zionsburg, Roucouleur en het terrein van de Mariëlleschool. De Vughtse gemeenschap geeft zomaar vele miljoenen grondopbrengst aan een particulier. Door plaatsing van de Speeldoos op een van deze locaties wordt de miljoenenopbrengst minder, maar wordt wel een maatschappelijk doel gediend. Als de Raad dit te ingewikkeld vindt, dan is de locatie achter het raadhuis naast de vijver een zeer aantrekkelijke locatie. Het slootje kan verlegd worden, de struiken verwijderd en ook enkele bomen zullen moeten wijken, maar kunnen elders in Vught herplant worden. Door de integratie met het raadhuis zou ook een economisch doel gediend worden en wordt het gebouw aan het Reeburg plantsoen een mooie afsluiting aan de noordkant. Dus Raad neemt uw verantwoordelijkheid en denk positief na over een luttel subsidiebedrag om de professionele kunst in Vught te laten terugkeren. Maak van een schouwburg geen dorpshuis, dat is Vught met een inwonertal van 30.000 onwaardig.

Jo van Dinther, Louis Wetzer en Teun Wezelenburg (inspraak tijdens commissievergadering 3 december)

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …