Ingezonden brief: Zicht op de toekomst

Als initiatiefnemers van wat nu Ouderen Samen heet willen ook wij graag reageren op de ingezonden brief van Fons Spoor in Het Klaverblad van 23 november. Wij gaan er van uit dat de heer Spoor reageert op de uitnodiging van Ouderen Samen voor een voorlichtingsbijeenkomst om de woning waarin een 55 plusser woont, bewoonbaar en veilig te houden. Het regeringsbeleid is er op gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen. Dan is het ook zaak er tijdig van bewust te zijn dat aanpassing van de woning noodzakelijk is of kan zijn wil men daar blijven wonen.

De heer Spoor verkeert blijkbaar in de gelukkige omstandigheid dat hij, niet gehinderd door lichamelijke ongemakken, zijn werk kan doen. Daarin kan plotseling en onverwacht verandering komen. In die situatie is het beter zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Een gewaarschuwd man telt immers voor twee. Wij vinden het een goede zaak dat Ouderen Samen iedere senior van 55 jaar en ouder gelegenheid geeft zich voor te bereiden op de situatie dat aanpassing van de woning voordelen biedt.

Het alternatief om naar een andere woning te verhuizen is niet groot. In de sociale woningbouw wordt mondjesmaat voorzien. Dure woningen worden er in Vught in ruime mate gebouwd en gepland. Wij interpreteren dat als een beleid van de gemeente om door verkoop van bouwgrond veel geld te vergaren. Voor het tussensegment van huur- en koopwoningen heeft het gemeentebeleid onvoldoende, zeg maar geen aandacht. Ouderen Samen is opgezet om de belangen van de senioren in Vught te behartigen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de samenspraak van gemeente en burgers op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid vorm te geven. Dat dit op het gebied van de woningbouw nauwelijks lukt ligt zeker niet aan Ouderen Samen. Wij wensen de heer Spoor veel succes met zijn voorbereiding op zijn oude dag.

Jan Verbeek
Pierre Kuppens

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …