Ingezonden brief: Te weinig betaalbare woningen voor ouderen

Lange tijd heb ik mij ingehouden, maar het moet me nu toch van het hart! De gemeente Vught voert een woningbouwbeleid waarbij weinig tot geen plaats is voor het realiseren van betaalbare woningen voor ouderen. Zo wordt in de middenklasse tussen  300.000 en 450.000 euro weinig passende nieuwbouw bestemd voor Vughtse senioren toegevoegd. Zie bijvoorbeeld projecten zoals Park Glorieux, Stadhouderspark, La Couronne (Irenelaan), De Braacken, Bergenshuizensestraat (‘Ruimte voor ruimte’ woningen), etc.; het betreffen bijna allemaal koopwoningen van minimaal  450.000 euro en duurder. Mensen die nu in Vught in (te) grote huizen wonen en vanwege de leeftijd willen doorschuiven naar een iets kleinere levensloopbestendige woning, worden gedwongen buiten Vught hun heil te zoeken. Dit is om diverse redenen uitermate jammer. Zo is het project La Couronne, waarvan de verkoop onlangs is gestart, de zoveelste gemiste kans om Vughtse ouderen in het centrum van Vught te laten wonen.

Kees van den Heuvel

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …