Ingezonden brief Jeanne Heessels

Geachte heer Spoor,

De gemeente Vught en Ouderen Samen nodigen al een aantal jaren senioren uit voor een informatiebijeenkomst over veilig wonen. We laten dan zien hoe – met vrij kleine aanpassingen – de woning veiliger en comfortabeler gemaakt kan worden. Ofwel levensloopbestendig. We brengen het zelfstandig wonen op latere leeftijd onder de aandacht en stimuleren dat senioren zich bewust worden van de mogelijkheden. Sommige mensen staan er niet bij stil. ‘Zoals het nu gaat, gaat het prima en anders zien we wel verder’, denken ze dan.

Uit het onderzoek gehouden in 2016 onder 60-plussers in Vught blijkt het hoge aantal senioren dat één of meer valincidenten heeft meegemaakt. Niet zelden is het een vingerwijzing naar de kwaliteit van de woonsituatie in relatie tot afnemende spierkracht. We organiseren deze bijeenkomsten om senioren tijdig te informeren. Vóórdat de mensen oud en versleten zijn, om uw woorden te gebruiken. Senioren zijn vrij om te komen of iets met de informatie te doen.

U heeft een punt als het gaat om het tijdstip van de bijeenkomsten. We gaan volgend jaar ook een avondbijeenkomst houden voor werkende senioren en voor mantelzorgers.

Ten slotte bent u niet helemaal op de hoogte van mijn persoon; sinds 1999 ben ik van geen enkele politieke partij lid.

Met vriendelijke groet, Jeanne Heessels

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …