Ingezonden brief H. Paymans

“Op dinsdag 17 oktober las ik een artikel in het Brabants Dagblad waarin vijf gemeenten in de Bocht van Meteren TNO opdracht hebben gegeven de noodzaak hiervan opnieuw te onderzoeken.

Zij twijfelen aan de cijfers van Prorail uit 2010 over het aantal goederentreinen dat hiervan gebruik zou maken. Dat zou anno 2017 aanmerkelijk minder zijn.

Hiermee haken zij aan bij de lobby die dit soort vervoer door woonkernen totaal verwerpelijk vindt. Een beter benutting van de Betuwelijn is de oplossing.

Ook in Vught speelt dezelfde problematiek. Waarom is het hier muisstil en doet Vught niet mee in dit onderzoek. Verwacht zij dat die treinen straks over deze gemeenten heen in het “speeltje van het gemeentebestuur” (lees de tunnelbak) zullen landen om al herrie makend weer boven te komen naast  een woonwijk??

Je zou haast denken dat als het TNO rapport de echte aantallen boven tafel brengt men bang is dat het “speeltje” weer wordt afgepakt. Het is blijkbaar lucratiever mee te lopen aan de leiband van de Prorail gegevens om dit te voorkomen

In dit kader moeten ook de voorbarige conclusies van de heer Potters gezien worden over de tijden waarin de overwegen gesloten waren op de proefdagen met het 10 minuten schema. Ook deze klopten van geen kant. Jammer voor de noodzaak van een tunnel in de Laagstraat.

Tot slot: ondanks alle z.g.n. inspraak bijeenkomsten blijven zowel Vught Noord als Klein Brabant met lege handen staan als het gaat over geluidsoverlast van goederentreinen die nu al voorbij denderen. Legaal of niet!”

Hans Paymans

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …