Ingezonden brief H. Paymans

Twee recent verschenen artikelen in het BD over het spoor geven mij aanleiding opnieuw dit onderwerp aan de kaak te stellen.

Ten eerste de kop Vught Noord wordt op zijn wenken bediend met raildempers. Een bezoekje van een D66 Kamerlid (uit de stal van Potters ) was al voldoende om dit voor elkaar te krijgen. Blijkbaar was  er geen tijd om ook Vught Zuid te bezoeken. Zij zouden graag ook zo bediend willen worden.

Het tweede artikel ging over trillingen bij o.a. de verdiepte ligging. De opmerking van B&W dat er 1100 inwoners maar mee moeten leren leven is ronduit schandalig.  Zijn zij er voor ProRail (te duur!!) of voor haar inwoners?

Een vergelijkbare situatie heeft zich destijds voorgedaan bij de aanleg van de HSL door het Groene Hart en woonwijken.

Vooral het onderstaande relaas van de Buurtcommissie StopherrieHSL past op een aantal punten naadloos op Vught zoals o.a.:

Effectieve hoorbare reductie 
Over een groot gedeelte van het traject, evenals in de Edelsteenwijk, wordt de geluidsbelasting volgens het plaatje van het Ministerie met circa 2 dB teruggebracht. Bij de geluidsdeskundigen is het bekend dat een geluidsreductie van 2 dB een volstrekt niet hoorbaar verschil is. Besteding van publieke middelen aan een dergelijke reductie is weggegooid geld. Publiekelijk wekt dat een slechte indruk. Na al die jaren van onderzoek en dure studies met een oplossing te komen die de bewoners feitelijk niet eens kunnen horen. Als er maatregelen worden getroffen, dienen deze voorzieningen dan ook voldoende effectief en in ieder geval hoorbaar verschil te geven. Voor een goede besteding van de publieke middelen. Een reductie van minder dan 5 dB is volstrekt niet effectief. 

Alles of niets  
Het maakt niet uit, of een spoor volledig verdiept, half verdiept, op maaiveld of op een viaduct ligt, in al deze gevallen is de norm voor de geluidsbelasting voor het spoor hetzelfde, namelijk 57 dB(A). Dat is bizar. Voor veel geld is in Lansingerland een halfverdiepte tunnelbak aangelegd in de verwachting van veel bestuurders en bewoners dat de geluidsbelasting dan ook navenant lager is dan bij spoor op maaiveld. Het tegendeel blijkt hier zelfs waar te zijn. Ook bij een verdiepte bak wordt – hoe dan ook – nog steeds gerekend met de norm van 57 dB(A). Bewoners schieten – hier en elders in ons land – dan ook weinig op, met verdiepte liggingen, als de norm ook niet zelf mee verlaagd wordt.

 Een tunnelbak is anders een dure oplossing die maatschappelijk geen rendement oplevert. Slechts een gesloten tunnel of volledige overkapping geeft een verrassende wending. Opeens is de geluidsbelasting buiten dan nul dB. Het is dus alles of niks. Dat is geen goed beleid. Bij een dure verdiepte ligging behoort ook een evenredig verlaagde geluidsbelastingnorm. Dan is het kapitaal nuttig aangewend.   

Binnenkort zijn er weer fraai opgetuigde bijeenkomsten over de MER. Zij dienen uitsluitend om de bewoners koest te houden door de z.g.n. inspraak. Intussen dendert de HFS  gewoon door op deze heilloze (spoor)weg.

Hans Paymans

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …