In memoriam Theo de Wijs

“Op zaterdag 1 september hebben we samen met de familie, vrienden, kennissen en met alle koren en veel oud-koorleden tijdens een indrukwekkende en vooral prachtig muzikaal omlijste afscheidsviering onze organist-dirigent Theo de Wijs [1928-2018] herdacht en hem bedankt voor zijn tomeloze inzet, hartelijke vriendschap en collegialiteit. Het is bekend dat binnen de H. Hartkerk van de Edith Steinparochie te Vught de koorcultuur een van de belangrijkste pijlers is van het parochieleven en de liturgie. Als er één persoon is die vanaf 1969, toen hij als dirigent-organist door de toenmalige pastoor Speekenbrink werd aangesteld, onafgebroken geijverd heeft voor optimale omlijsting van alle liturgische vieringen, dan is dat Theo de Wijs. Onvermoeibaar en enthousiast heeft hij zich ingezet om die koorcultuur steeds weer op een hoger plan te brengen. Theo en fantastisch orgelspel, mooie eenstemmige en meerstemmige koorzang, al of niet met solistische medewerking van amateurs en professionals en het rustgevende gregoriaans, waren onlosmakelijk met elkaar verbonden en daaraan leiding geven was Theo op het lijf geschreven! Hij leefde van de muziek en wist koorzangers en zangeressen te inspireren. Hij fungeerde als een verbindende factor en veel koorminnende parochianen zongen heel graag onder Theo. Hij heeft echt hét fundament gelegd voor het huidige groot gemengd koor [GGK], het klein gemengd koor [KGK] met daarbinnen nog een apart dameskoor, het rouw- en trouwkoor Cantabile, de gregoriaanse schola, de introductie van bijzondere vieringen met orkest op hoogfeesten als Kerstmis en Pasen. Zelfs tijdens de zomervakantie wist Theo de parochianen te verrassen op de liturgische vieringen die bekend stonden onder de naam ‘volkszang plus’ waarin hij door zijn breed muzikaal relatienetwerk in staat bleek om steeds maar weer vocale en instrumentale solisten aan te trekken, die hij zelf begeleidde. Een op en top muzikant die als jong manneke al op de orgelbank kroop en in 2017 op een bijzondere manier werd gehuldigd vanwege het feit dat hij zijn 75-jarig jubileum mocht vieren als kerkmusicus. Kerkmuziek heeft hij ooit een verslavende hobby genoemd! Onvoorstelbaar hoe Theo ons kerkgangers heeft laten genieten en hij heeft zijn muzikale talenten optimaal benut in dienst van de parochiegemeenschap. Heel graag was hij op 26 september 90 jaar geworden, maar een kortstondige ziekte heeft hem die mogelijkheid ontnomen. We zijn Theo veel dank verschuldigd en zullen hem blijven herinneren als een aimabele persoonlijkheid. Zijn levensopdracht is voltooid en we wensen hem Gods vrede toe.”

Henk Beijers

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …