In memoriam Hans van der Velden

Wat hebben we gelachen. In 2004 was Hans al even lid van de club en werden Hans, Paul Croonen en ik, tijdens een kennismakingssessie boven bij de hockeyclub benaderd of wij niet de redactie wilden vormen van het clubblad ‘Ons Buiten’, van wat toen nog MOP-Golf werd genoemd. Wat schetst onze verbazing als tijdens de eerste redactievergadering Ruud Moolenbeek binnenstapt en de leiding opeist. Maar ook met hem blijft de sfeer ontspannen. Hans voerde de eindredactie en verzorgde in de beginfase de fotografie, Paul en Hans zorgden voor kleur en lay-out en brachten het drukwerk onder in Vught. Hoewel Paul na enige tijd voor een andere club koos, bleef de redactie verder bijeen. Dat humor daarbij een belangrijke rol vervulde, mag blijken uit het voorval dat Hans en Yolanda mailden dat zij op vakantie naar Frankrijk gingen en aangaven waar hun eerste stop was. Dus zaten Jessy en ik in het betreffende dorp op een terrasje (op de terugweg van onze vakantie) en spraken hen aan in het voorbijgaan. En natuurlijk werd Ruud gebeld waar hij in hemelsnaam bleef voor de redactievergadering. Als het aan Ruud had gelegen was hij alsnog in de auto gestapt. Dit kenmerkte de sfeer. Als baas van Het Klaverblad heeft Hans, zowel redactioneel als qua advertentieruimte, de deuren voor de golfclub altijd wijd opengezet. Onder andere om die reden werd hij Koninklijk onderscheiden voor al hetgeen hij heeft betekend voor de golfclub, zowel als voor andere organisaties in Vught. Ook in de persoonlijke sfeer toonde Hans zijn interesse in de ander, blijkens zijn bezoeken aan Jessy en mij en het bieden van gastvrijheid. Het einde van het clubblad in 2014 en zijn kwakkelende gezondheid hebben gemaakt dat hij niet zo vaak meer op de club kwam. Wij zullen Hans toch missen binnen onze golfgemeenschap. Yolanda en de kinderen zullen het verder zonder hem moeten doen. Daarbij wensen wij hen alle sterkte.

Dick Haasbroek

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …