‘Ik wil weten of dat ’t waar is van de Jeugd Aktief week in Vught’

Hoelang kunnen de Vughtse kinderen dit lied nog zingen, vragen we ons af. Donderdagavond 20 april hebben we opnieuw mogen inspreken in de commissievergadering over de beoogde plannen rondom Het Kwartier. Het gaat om een keuze uit 2 varianten: aan-/nieuwbouw op de huidige locatie (variant 2a-2b) of nieuwbouw op hoek J.F. Kennedylaan/Postweg (variant 5). Het zal geen verrassing zijn dat Jeugd Aktief voorkeur heeft voor variant 5. In ons betoog zijn de argumenten hiervoor duidelijk verwoord.

Natuurlijk hebben we onze focus op de Jeugd Aktief week gelegd en de gevolgen als er een andere keuze wordt gemaakt. Kort samengevat komt die erop neer dat als er op het huidige aangewezen – en tegen veel kosten specifiek ingerichte – evenemententerrein andere voorzieningen komen, zoals ‘tijdelijke’ noodlokalen, een kiss-and-ridezone of in het uiterste geval nieuwbouw, een verantwoorde Jeugd Aktief week niet langer meer mogelijk is. Dat zou het einde zijn van een activiteit waar tienduizenden kinderen in Vught in de afgelopen 54 jaar aan mee hebben gedaan. Het unieke concept waarbij rond de 600 vrijwilligers meer dan 1100 kinderen een leuke week bezorgen valt dan weg. Vele vrijwilligers zijn als kind begonnen en doorgegroeid in de rol van vrijwilliger. Ons model en concept heeft voor vele kindervakantieweken in Nederland model gestaan. En niet onbelangrijk, de Vughtse samenleving steunde ons al die jaren, juist omdat deze week georganiseerd wordt in Vught, door Vught, met Vught en voor Vught!

In de commissievergadering gaven alle politieke partijen hun visie op de voorliggende varianten. Wat ons niet duidelijk werd is of alle partijen zich wel realiseren wat hun keuzes impliceren. Veiligheid en educatie zijn kernwaarden die OOK voor Jeugd Aktief gelden, niet alléén tijdens de Jeugdweek. De werkwijze om juist jongeren (zo’n 350 per jaar) – vaak net begonnen op de middelbare scholen – te betrekken bij vrijwilligerswerk geeft een tegengeluid aan de dalende trend van mensen die vrijwilligerswerk willen doen.

De discussie over, van, voor Het Kwartier speelt al geruime tijd. Als Jeugd Aktief hebben we gekeken of er andere locaties zijn binnen de gemeente Vught. Wij hebben ze helaas niet gevonden. De vereiste noodzakelijke en verantwoorde infrastructuur is eenvoudigweg niet beschikbaar, nog los van de grote financiële investeringen die daarvoor nodig zijn. Een andere organisatievorm kiezen door terug te gaan naar 54 jaar geleden en te gaan werken in subgroepen is niet realistisch.

Veel oudere vrijwilligers zien een herhaling van de situatie toen Jeugd Aktief en Prins Hendrik rond 2010 moesten vertrekken van de Koepelweg om woningbouw mogelijk te maken. Ook al zijn er afspraken over de wijze waarop informatie wordt gedeeld, het blijft kennelijk lastig een vrijwilligersorganisatie volwaardig en tijdig te betrekken in de verschillende scenario’s.

Als Jeugd Aktief willen en zullen we er alles aan doen om onze visie voor de raadsvergadering van 25 mei nogmaals te verduidelijken. We zijn altijd bereid om – gevraagd en ongevraagd – onze grote zorgen over ons voortbestaan te delen om zo met de Vughtse samenleving en haar politieke vertegenwoordigers te borgen dat kinderen tot in lengte van jaren kunnen blijven zingen, dat de Jeugd Aktief week in Vught echt waar is.

Bestuur Stichting Jeugd Aktief

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …