Ik Vertrek

Al hun tegenargumenten ten spijt hebben de dieren van de Jagersboschlaan met afgrijzen moeten vernemen dat de rechtbank alsnog heeft bepaald dat het Zwarte Pad verhard mag worden. Natuurlijke rust en ruimte zullen plaats maken voor een stroom van gemotoriseerd verkeer. Terwijl wandelaars nog een laatste keer genieten van het bospad, pakken de eerste dieren ontluisterd hun biezen en vertrekken gedesoriënteerd richting N65 in de ijdele hoop daar een nieuw bestaan te kunnen vinden. Voor hen géén subsidie voor het behoud of herstel van de leefomgeving, maar een geplaveide toekomst van een gestaag verhardende en slinkende habitat. Zij danken de ‘Wijze Raad’ van de gemeente Vught voor het evenwichtig afgewogen eigenbelang versus het behoud van de Vughtse flora en fauna.

Namens alle dieren van een aangedaan Zwarte Pad, Bert van Amelsfoort

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …