Hoogbouw komt voor de val

Het is duidelijk dat de bezwaarmakers glansrijk verloren hebben bij de hoorcommissie m.b.t. de hoogte van de nieuwbouw op het Marktveld. Maar, zij geven zich nog niet gewonnen en beraden zich over te nemen stappen. ‘Goed dat er iets gebeurt met de Marktveldpassage, maar het moet er wel beter op worden’, zo luidt het motto van de ondertekenaars van het bezwaarschrift tegen Centrumplan Oost op het historische dorpsplein Marktveld.

Nieuwbouw die vijf meter hoger wordt dan Chatelijne, recht tegenover Rijksmonument het Gogelhuis, is een mastodont in de kleinschalige dorpskern. Toch heeft de hoorcommissie het bezwaar tegen de hoogte ongegrond verklaard, in het advies van 9 december. Omwonenden zijn niet overtuigd. De commissie gaat voorbij aan alle argumenten van de bezwaarmakers en staat maar liefst 11 overschrijdingen van het bestemmingsplan toe, waaronder hoogbouw op een karakteristiek dorpsplein met Rijks- en Gemeentemonumenten. Zorgwekkend is dat de precedentwerking die uitgaat van de nieuwbouw, geen aandacht heeft gekregen in het advies. Denk aan het pand van de Rabobank, iedereen voelt aan dat dit de volgende stap is. Volgens de gemeente is het niet zo dat toekomstige ontwikkelingen in de dorpskern ‘automatisch’ zo hoog mogen worden. De adder zit hier natuurlijk in het woord ‘automatisch’. Steeds weer blijkt dat de ‘planologisch toegestane hoogte’ het uitgangspunt is.

De commissie spreekt in het advies met geen woord over de wijze waarop gemeente en ontwikkelaar hebben gecommuniceerd over het plan aan Marktveld-kant: de maquette in het gemeentehuis geeft een vertekend beeld van de hoogte, suggereert dat het gebouw nauwelijks boven Chatelijne uitsteekt, terwijl dat toch maar liefst vijf meter hoger is. Een ander voorbeeld is de vermelding van het perceelnummer Raadhuisstraat 4 (2835) bij de bekendmaking van de plannen. Dat perceelnummer komt niet overeen met de perceelnummers op het Marktveld (2831-1993-2829). Door de mistige en misleidende berichtgeving heeft/had niemand in de gaten hoe hoog de nieuwbouw aan het Marktveld wordt. Het Vughtse hart is afgebouwd naar dorpse hoogte, waarom wordt dat niet ook op het Marktveld gedaan?

Bewoners en ondertekenaars van het bezwaarschrift beraden zich over stappen om een onafhankelijke rechter te vragen de toets nog eens over te doen. Een eerste stap kan zijn een Voorlopige Voorziening te treffen, waardoor alle bouwplannen onmiddellijk stilliggen. Daarna volgt een rechtszaak, zogenaamde bodemprocedure, en doet een onafhankelijke rechter een uitspraak. Vaak volgt hierop een procedure bij de Raad van State. Daarnaast zijn er andere middelen dan juridische. Dit Centrumplan Oost gaat heel Vught aan. Het Marktveld is hét plein van Vught, waarvan iedereen gebruikmaakt, waar allen een biertje drinken, een stuk taart eten, kinderen rond de pomp spelen en in december rond de kerstboom. Het gaat hier om veel meer dan juridisch gelijk. Het gaat hier over de leefomgeving van alle inwoners van Vught. Als we dergelijke hoogbouw toelaten, staan over tien jaar nostalgische foto’s op de Facebookpagina ‘Je bent pas een Vughtenaar als…’ van nu, 2020. En betreurt ieder de teloorgang van de karakteristieke dorpskern. Hoogbouw komt voor de val.

Caro Sicking

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …