Hoe zat dat ook weer met Theater de Speeldoos?

Weet u het nog? Hoe College en Raad onbeschaamd Theater de Speeldoos in Vught onderuithaalden? Ze, de partijen in de Vughtse gemeenteraad, hebben het er niet zo over in deze verkiezingstijd: een evaluatie van hun politieke gedrag in de afgelopen ‘regeerperiode’. En zeker niet over het Speeldoosdossier. Want je kunt nu natuurlijk overal lezen in de verkiezingsprogramma’s wat men allemaal voor plannen heeft, maar terugkijken op wat men in de afgelopen jaren uit de vingers heeft laten glippen en hoe ‘Vught’ zijn ‘theater’ heeft kwijtgespeeld, is er serieus niet bij. Je leest er niets over, ook niet op de websites van de partijen. De eerlijkheid gebiedt op te merken, dat de burgemeester in januari 2019 bij de lokale omroep op de vraag waar hij spijt van had,- terugkijkend op de toen achterliggende maanden – zonder enige aarzeling toegaf dat hij het Speeldoosdossier anders aan had moeten pakken. Terecht, hoewel hijzelf ook een niet zo sympathieke rol in dit dossier gespeeld heeft. En ook PvdA/Groen Links liet recentelijk in een advertentie blijken dat ook zij niet gelukkig waren met wat zich had voltrokken in 2018/2019 wat betreft Theater De Speeldoos. Maar zelf het boetekleed aantrekken is voor de partijen in de Raad en het College duidelijk een brug te ver, ook al zou het hen sieren.

Als u het zich nog een beetje voor de geest kunt halen: geheel ongefundeerd had de Raad zich voorgenomen alles maar weer eens te gooien op een besluit in de Raad in 2005 dat er geen subsidie naar het professioneel theater zou mogen gaan. Daar is ook nooit subsidie naar toegegaan, zoals uit de verantwoording van de subsidie, opgesteld door de accountant, door De Speeldoos altijd, met instemming van de Raad, werd aangegeven. Maar ja, eigenlijk was dat wel een mooie stok om mee te slaan, want de interim-directeur van De Speeldoos had immers in een analyse geconstateerd dat een professioneel theater zonder subsidie niet kon bestaan. Dus, redeneerde de Raad, dan moet de verstrekte subsidie wel voor een deel gegaan zijn naar de professionele kunst. Dat zou dan al 13 jaar lang gebeurd moeten zijn. Echt aangetoond werd dat niet, was ook nonsens natuurlijk, maar je hebt weer de kans de theaterliefhebber te wijzen op de theaters in Den Bosch, Tilburg, Eindhoven etc. De zeer kritische rapportage over het handelen van de gemeente door interim-directeur Hans Kraaijeveld liet ook zien dat de bestuursleden uit die tijd fors, maar zeer ten onrechte zijn beschadigd.

‘Miljoenen euro’s onterecht verstrekte subsidie’, kraamde de fractievoorzitter van D’66 uit in de raadsvergadering van 18 december 2018, bijgestaan door de fractievoorzitters van de VVD en Gemeentebelangen. Ronduit smadelijke uitlatingen die het verdienen gecorrigeerd te worden. Nooit hebben de politieke partijen zich geëxcuseerd voor hun gedrag in die maanden, terwijl zij mensen, die al die jaren te goeder trouw het Vughtse theater hebben opgebouwd tot een cultuurpaleis waar College en Raad bij het 40-jarig bestaan in 2017 nog met zoveel waardering over hadden gesproken, hebben gekwetst en beschadigd.

Nu, in 2020, komen in de verkiezingsprogramma’s zinnen voor die het subsidiëren van professionele kunsten niet uitsluiten. Bij zowel CDA als bij PvdA/Groen Links ziet men blijkbaar in dat het allemaal wel erg kort door de bocht was, wat men ‘toen’ allemaal als ‘politieke’ overtuiging naar buiten bracht. Aan de hypocrisie bij D’66 Vught komt nog steeds geen einde: daar staat op de website nog altijd een rechtvaardiging van hun Speeldoosbeleid waar de onderbouwing volstrekt van ontbreekt. Terwijl de D’66-wethouder indertijd, nu lijsttrekker, begonnen is met de ondermijning van het theater door o.m. het financiële fundament onder De Speeldoos uit te trekken door een ‘tenderprocedure’ te starten bij de subsidieaanvragen wat betreft cultuureducatie. Die maakte het voor de Speeldoos onmogelijk Stars on Stage (de ‘muziekschool’ in Theater de Speeldoos die door het bestuur van de Speeldoos was overgenomen door het faillissement van het MIK om zo de cultuureducatie in Vught overeind te houden) te continueren. Een van de eerste maatregelen van de nieuwe wethouder was – terecht – die procedure direct in te trekken. Het kwaad voor het Theater was toen al geschied. Opnieuw hier die weerzinwekkende raadsvergadering van 18 december 2018 op te voeren, heeft nu geen zin meer. Het resultaat daarvan is voor de Vughtse theaterliefhebbers in ieder geval buitengewoon teleurstellend geweest. Je zou bijna cultuurliefhebbers – als uiting van ongenoegen – willen adviseren in ieder geval bij de komende raadsvergadering niet te stemmen op de lijsttrekkers van de politieke partijen die op cultuurgebied in de afgelopen 4 jaar zich op een nogal dubieuze wijze hebben gedragen. ‘Laat iedereen vrij, laat niemand vallen’ luidt nu de verkiezingsslogan van D66. Over vooral dat laatste zullen theaterliefhebbers in Vught wat betreft D66 wel hun twijfels hebben.

Geert van den Brand (oud-bestuurslid Theater de Speeldoos)

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …