Het gaat eigenlijk om het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord

“Op 7 juni is in de Vughtse Raad het college-akkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD aangenomen. De oppositiepartijen D66, CDA en SP hadden naast waardering voor enkele punten veel vragen die onbeantwoord bleven. Vooral Gemeentebelangen verwees naar een nog te schrijven uitvoeringsprogramma. Wat is er eigenlijk precies als akkoord aangenomen? In het algemeen wordt veel beleid genoemd dat inderdaad ‘vertrouwd’ klinkt. Maar wat echt vernieuwend beleid is, wordt minder duidelijk.

Wat het bouwbeleid betreft wordt de komende tijd waarschijnlijk vooral betaalbaar gebouwd voor de bouwers zelf en voor de verkopers van huizen en niet voor jongeren en lagere inkomensgroepen. Daarbij wordt er weer geschermd met het ‘schuldige’ scheefwonen, dat alleen de lagere inkomensgroepen wordt aangerekend. Mensen met een gevulde beurs wonen recht en hoeven niet door te stromen op de woningmarkt: de cynische luchtspiegeling in het debacle van het doorstromingsbeleid. Het tekort aan betaalbare woningen wordt de zogenaamde scheefwoners aangewreven. Dit bouwbeleid wordt gedomineerd door de ‘vrije’ woningmarkt waarop door toedoen van het nieuwe gemeentelijk beleid, kopers op voorhand al tienduizenden euro’s meer aan verkopers zullen betalen. Dat wordt vervolgens ‘geframed’ als de nieuwe betaalbaarheid. Voor echt sociaal bouwen wordt geen ruimte meer gemaakt: het wordt in feite afgebouwd. VVD stelde expliciet dat er geen nieuwe sociale huurwoningen op initiatief van de gemeente zullen worden bijgebouwd. Coalitiepartijen GB en PvdA-GL gaven géén tegengeluid. Dit betekent dus opnieuw geen poging om starters in Vught te houden en Vught zal dus sneller vergrijzen dan andere gemeenten. Vanwege dit vernieuwende woonbeleid in oude zakken, stemde de SP tegen het akkoord.

Er wordt hoog opgegeven over burgerparticipatie, maar uit het ‘vertrouwde’ beleid is niet gebleken dat daar serieus mee wordt omgegaan. Daar weten de bewoners rondom het Marktveld, de Irenelaan en het Moleneindplein inmiddels alles van. Een extra communicatiemedewerker lost dit probleem ook niet op. Het gaat namelijk om echte inspraak en niet alleen om informatie en participatie. Des te meer wordt het volgens de SP voor het echt handhaven van lokale democratie en participatie belangrijk om een Rekenkamer in te stellen. Maar de binnenkort wettelijk verplichte Algemene Rekenkamer, die het beleid formeel en niet vrijblijvend controleert, werd door Gemeentebelangen en de VVD voor de zoveelste keer weggestemd. En daarmee werden ook de uitvoeringscontouren zichtbaar van de stemverhouding in het nieuwe college: twee wethouders van Gemeentebelangen, een VVD-post en één vernieuwende zetel voor PvdA-Groenlinks. Er worden ambities in het akkoord genoemd, maar die worden te weinig gekwantificeerd, waardoor raadscontrole door de oppositie de komende tijd moeilijker wordt.

SP-Vught wacht het echte akkoord af, in de vorm van het uitvoeringsprogramma. Als daarin alsnog een eerlijker en socialer woonbeleid wordt aangetroffen, gaat SP alsnog mee met ‘vernieuwend’ beleid.”

Sjoerd Janssens,
aandachtig toeschouwer bij de raadsvergadering van 7 juni

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …