Help!

Help Vught vooruit. In deze bijzondere tijd, waarin we er zoveel mogelijk voor elkaar willen zijn, lijkt alles vertraagd en zijn er minder buitenshuis activiteiten. Op zich is daar niets mis mee, we moeten er wel ontzettend aan wennen. Geen knuffel, geen kus, geen handje schudden, geen zorgen voor…. Het is ook een tijd van bewustwording, niets is vanzelfsprekend meer. Premier Rutte verwoordde het tijdens de aanstelling van de nieuwe minister gezondheid. Het gaat nu niet meer om partijbelangen (lees VVD belangen) maar om landsbelangen. Dat brengt me op de ontwikkelingen binnen Vught. De N65 is een belangrijke ontwikkeling in Vught. Een ontwikkeling die, zoals nu de plannen zijn, VKA+, heel veel problemen gaat opleveren voor Vught. Overal ontstaan belangengroepen die vrezen voor de leefbaarheid en veiligheid binnen Vught en de hoge kosten die dit met zich mee gaan brengen. Helaas zijn alternatieven tot op heden niet of nauwelijks onderzocht. Wat wel onderzocht is en waarvan de uitkomsten passen in het plaatje van dit college, worden grote vraagtekens gezet. Door de jaren heen zijn o.a. Pfas en stikstof problemen erbij gekomen. Er zijn nieuwe technische ontwikkelingen die betere mogelijkheden bieden om de N65 om te bouwen. Daarnaast vraag ik me af of het huidige VKA+ wel die oplossing biedt die men voor ogen heeft. De aansluiting op de A2 is nu al een probleem. Door de stoplichten op de N65 ontstaat er regelmatig ruimte waardoor de aanloop op de A2 weer iets inloopt. Wanneer die stoplichten weg zijn blijft de aanvoer doorstromen. De kans is groot dat er een file ontstaat die nog meer verontreiniging veroorzaakt als nu al het geval is. Kan er niet beter gewacht worden tot de A2 er klaar voor is om die toestroom op te vangen? Of is het hier ook weer zo dat eerst een plan gerealiseerd moet worden en later wel zien welke consequenties dit heeft? Een dossier van ruim 10 jaar (met een goed begin) betekent al dat de N65 problemen niet zomaar op te lossen zijn.

B&W en raad van Vught, bega nu geen stommiteit waar de inwoners van Vught nu en later de naweeën van krijgen. Wij, Vughtenaren, betalen hier extra voor, niet al die weggebruikers die er profijt van hebben. Of gaan zij straks tol betalen voor het gebruik van de N65? Het college is voornemens om tijdens de (uitgestelde) inspraakavond van donderdag 7 mei de inspraakronde te houden. Deze aangepaste ronde kan geen enkele betekenis hebben op een goede besluitvorming. Helaas is zelfs de ervaring dat het antwoord op inspraak al eerder in een brief is vastgelegd, dus voor de insprekers het woord hadden kunnen voeren. Dat betekent dat men juridisch de procedure volgt zoals de wet voorschrijft, maar dat inspraak op geen enkele manier wordt meegenomen. Wassen neus dus.

Zoals eerder genoemd, buitengewone omstandigheden vragen buitengewone maatregelen. In datzelfde artikel van het Brabants Dagblad van 7 april wordt gesteld door ‘Samen voor Vught’ dat 99 procent van het inspraakproces is doorlopen. Dat doorlopen zal zeker gelden voor het college, juridisch is dat ook zo voorgeschreven. Voor de burger is er nauwelijks inspraak geweest. Openstelling van de Jagersboschlaan werd tijdens een bijeenkomst in december 2018 gebracht met: Ik heb slecht nieuws; “Die weg komt er”. Punt! De georganiseerde bijeenkomsten stonden in het teken van mededelingen door het college. Vragen werden niet op prijs gesteld, bijna verboden. Het was een monoloog, geen dialoog.

Daarom college, raad en burgers van Vught H E L P om de democratie binnen Vught weer op gang te helpen. Stel inspraak en besluitvorming t.a.v. de N65 voorlopig uit en onderzoek alternatieven. Zoals Rutte zegt; Partijbelang (coalitie) is nu even niet aan de orde, wel lands-(Vughts-) belang. Een van de coalitie raadsleden waaraan ik vroeg of zij alsnog de huidige plannen willen/kunnen afwijzen zei: “Dat zal niet gebeuren, meestal wordt het college gevolgd! De raad heeft toch een controlerende taak op het college? Waar blijven de coalitiepartijen met deze taak? Wanneer zij daar niets mee doen dan hebben we toch geen raad nodig? Bovendien zijn de financiën straks beter te besteden om de economie bij zorginstellingen, scholen en Vughtse ondernemers weer op te starten. Neem tijd voor de juiste oplossing ten aanzien van de N65. Een verantwoorde erfenis voor onze kinderen en kleinkinderen. Help elkaar, help Vught.

Nelly Theunissen

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …