Help prachtig theater niet om zeep!

Vughts college luister naar uw inwoners en luister naar de dochter van architect Theo Mickers, die tijdens haar inspreekbeurt in de commissie ‘Bestuur’ van 3 december bepleitte de Speeldoos niet af te afbreken onder het motto ‘Waardeer het, Repareer het’ of naar Anja Broess die in haar ingezonden brief in Het Klaverblad van woensdag 11 december 2019 ook om het behoud van de Speeldoos vraagt. Help niet om zeep wat we hebben, een prachtig theater in hartje Vught, waar het ook thuis hoort! Het is Vught waardig om de Speeldoos op de huidige locatie te behouden. Helaas zit de Vughtse raad ‘akoestisch’ nog niet op een lijn.

Ellen van ’t Noordende

Kijk ook bij

Met dank aan Adrie Kroot

Adrie Kroot is een uiterst sociaal persoon en hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan …