Haalbaarheidsonderzoek toont aan: VKA+ slecht plan!

“In eerdere stukjes schreef ik dat het VKA+ plan geen goed idee is. Ik toonde dat aan door de gevolgen van de halvering van het aantal toe- en afritten van en naar de N65 te schetsen waardoor er veel meer lokaal verkeer ontstaat en dientengevolge meer potentiële ongelukken binnen Vught en meer lawaai en slechte luchtkwaliteit.

Ook vraag ik mij af of het uiteindelijke resultaat, een iets betere doorstroming op de N65, gerealiseerd gaat worden gezien de reële kans dat de opritten vol zullen staan met stoppende en optrekkende volle (vracht)auto’s en al snel een baan van de N65 tijdens spitsuren zullen blokkeren ook nog eens heel veel meer uitstoot genererend. Bovendien kunnen we ons deel van de financiering niet betalen laat staan de vele infrastructurele ingrepen die na implementatie van het VKA+ plan nodig zijn om de wegcapaciteit binnen Vught aan te passen en de veiligheid van met name fietsers en voetgangers binnen Vught te garanderen. We stevenen af op een artikel 12 gemeente en dientengevolge een verhoging van de OZB naar 120% van het landelijk gemiddelde en geen geld meer voor belangrijker zaken.

Dit inzicht is niet gebaseerd op onderbuikgevoel of fingerspitzengefühl, maar op logisch denkwerk en een zeer uitgebreid haalbaarheidsonderzoek dat verscheen op 1 juni 2016 opgesteld door Antea Group in opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, Dir.Gen. Bereikbaarheid. De conclusies zijn heel helder: er zijn veel meer kosten dan baten dus: NIET DOEN!

Ik citeer uit het rapport (1 juni 2016, hoofdstuk 3 pagina 7) de kosten en baten van het VKA (het VKA+ geeft hetzelfde resultaat):

Ruimtelijk effect bewoners -1 miljoen
Ruimtelijk effect weggebruikers + +
Reistijd 60 miljoen
Reiskosten 12 miljoen
Betrouwbaarheid 15 miljoen
Oversteekbaarheid 3 miljoen
Verkeersveiligheidomrijden -6 miljoen
Verkeersveiligheidoversteken + +
Geluid 0 0
Uitstoot 1 miljoen
Totaal baten 85 miljoen
Totaal kosten 130 miljoen  (inmiddels minimaal 165 miljoen)
Saldo kosten en baten -45 miljoen
Baten/Kosten-ratio 0,65 (onder 1: Meer kosten dan baten)

Omwille van het verhogen van de baten heeft men Reistijd, Reiskosten en Betrouwbaarheid opgevoerd zodat het geheel 87 miljoen minder negatief werd. Deze aspecten hebben alleen betrekking op de N65 gebruiker. Als we deze aspecten ook voor de Vughtenaar zouden meenemen dan zou het zelfs een nog negatiever beeld geven. De Vughtenaar moet binnen Vught omrijden en staat veel eerder in de file. Dat betekent dat zijn reistijd wordt verhoogd alsmede zijn reiskosten en dat zijn reis erg onbetrouwbaar wordt vanwege de files en het sterk vergrote gevaar op ongelukken met name tussen (vracht-)auto’s en fietsers. Er zijn immers veel meer (veelal dubbelzijdige) fietspaden die autowegen doorkruisen zonder stoplichten. We zien het effect heel duidelijk bij de rotonde bij De Witte, de ovonde bij het Shell pompstation, de oversteek over de Postweg bij de Kampdijklaan en de rontondes van de Postweg. Het VKA (en VKA+) zorgt er namelijk voor dat er meer rotondes zoals bij De Witte ontstaan en dito problemen.

Corrigeren wij deze opsomming voor de 4 initieel geformuleerde doelstellingen voor Vught:

Oversteekbaarheid: + 3 miljoen
Veiligheid (i.v.m. omrijden) – 6 miljoen
Geluid 0 miljoen
Uitstoot + 1 miljoen
Kosten voor Vught 33 miljoen
Saldo Baten voor Vught – 2 miljoen

CONCLUSIE: NIETS DOEN IS GOEDKOPER EN VEILIGER want de uitgaven zijn 33 miljoen en de opbrengsten MINUS 2 miljoen. Dus niets doen levert 35 miljoen op en 6 miljoen aan meer veiligheid. Bovendien hoeft Vught niet heel lang op slot (alleen voor de ombouw spoor en N65), blijft het rustieke karakter bestaan zoals een onverharde Jagersboschlaan, blijft Vught veiliger, hoeft de Vughtenaar niet te klimmen om naar de overkant te komen en blijft er geld over voor zaken waar de Vughtenaar wel wat aan heeft zoals sociale ondersteuning, culturele zaken en de energietransitie. Als laatste wil ik toevoegen dat als het VKA+ wordt uitgevoerd, de enige goede duurzame oplossing zijnde een volledige ondertunneling, nooit meer zal plaatsvinden. Die kans is dan voor de komende eeuw verkeken. Niemand gooit deze tunnelbak ooit meer dicht.

Mocht u het ook geen goed plan vinden dan verzoek ik u dit schriftelijk kenbaar te maken en vóór 24 juli a.s. uw “Zienswijze” te sturen naar het Gemeentebestuur van Vught per email: gemeente@vught.nl of per post naar Postbus 10100, 5260 GA Vught onder vermelding van “Zienswijze VKA+”.

Mocht u het hele rapport willen lezen dan kunt u dit vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/mkba-verkenning-n65-vught-haaren

Hubert Verheijen en een inmiddels flinke groep verontruste Vughtenaren

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …