Gemeentelijke financiën en de magie van Helvoirt

In het BD van 29 oktober oppert de heer Versteeg, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, om de leegstand in het gemeentekantoor te gelde te maken. “Door het kantoor te verkopen en ruimte terug te huren, kunnen we mooi een stukje van de schulden aflossen.”

En schetst de heer Du Maine, fractievoorzitter VVD: “Met het tafelzilver van Helvoirt erbij wordt onze financiële huishouding gezonder. Dan zijn de verhoudingen schulden en bezittingen anders.”

Het laatste impliceert dat de schuldenpositie van Vught, nu een van de hoogste van alle gemeentes in Nederland, is aangegaan, omdat een voorschot kan worden genomen op de boedel van Helvoirt. Dat zou kunnen uiteraard, maar we hebben geen idee.

Het eerste lijkt op een zeker gebrek aan financiële discipline: de heer Versteeg oppert minder bezit door de verkoop van het gemeentekantoor, en zet daar vervolgens langjarige verplichtingen tegenover. Daar wordt de financiële positie niet beter van, eerder slechter. Het kantoor hoeft ook helemaal niet verkocht te worden om leegstand in huur om te zetten. Een huurder zoeken voor leegstand is voldoende.

Als kiezers hadden wij vóór 18 november de impact van Helvoirt op de begroting en het vermogen van Vught uitgelegd moeten krijgen. Dus een feitelijk financieel plaatje in Het Klaverblad, waaraan de kiezer zelf conclusies kan verbinden, in plaats van quotes zonder de inhoud te kennen. Zodat de kiezer kan inzien in welke mate gemeente Vught zich in de afgelopen jaren met nieuwe verplichtingen wel of niet op slot heeft gezet richting de toekomst.

Wat vandaag resteert, is dat je als kiezer een stem kunt laten gelden, en dat je wel of niet oog kunt hebben voor degenen die van de schuld van Vught een punt maken.

Voor de toekomst:
– Beste gemeente Vught, communiceer feitelijk, overzichtelijk en voor de lezer begrijpelijk de financiële uitgangssituatie 5 (tot 10) jaar vooruit, ieder jaar opnieuw. Begin met de herijkte begroting die met Helvoirt erbij begin 2021 ontstaat, en zoek een manier die ‘landt’ bij mensen
– Beste Klaverblad, publiceer feitelijk en niet winkelend uit quotes, neem de Zondag met Lubach-werkwijze als standaard, om ons mee te nemen in hoe gemeente Vught er financieel voor staat. Leg het uit. Doe dat nu, terwijl de formatie loopt.
Het lukt als burger anders niet om je ook maar enigszins een beeld te vormen tussen alle quotes en posters door hoe we er écht voor staan in Vught. En dus kunnen we het realisme in de plannen die partijen nu naar voren brengen en na de verkiezingen omzetten in een bestuursakkoord niet op waarde schatten. Los van met welke plannen je het nou eens bent of niet.

Hartelijke groet,
Arjan van Moorsel

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …