Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is erg tevreden met de begroting. Een goede solvabiliteit, een schuldenlast die normaal is, en een algemene reserve van bijna 34 miljoen euro. Kortom, de financiële gezondheid is prima op orde.

Daar hebben wij als CDA altijd voor gepleit, want het geeft ons de ruimte om naar de kansen en mogelijkheden te kijken die deze gezonde begroting biedt voor de inwoners. Dat kan de verbetering van de accommodaties van onze sportverenigingen zijn, het armoedebeleid of de verbetering van de verkeersveiligheid van onze wegen en straten. Wat dat laatste betreft, nu de reconstructie van de N65 voor de komende jaren is uitgesteld, zullen we als gemeente overduidelijk zelf aan de slag moeten. Misschien hebt u in de media al gelezen dat bij de N65 maatregelen worden getroffen om de veiligheid en leefbaarheid rondom de N65 alvast te verbeteren. Maatregelen op de N65 in Vught zijn gepland, maar in Helvoirt zijn er de laatste jaren meer doden gevallen dan in Vught. Het CDA zal erop aandringen dat ook in Helvoirt maatregelen worden getroffen.

Sinds kort houdt de CDA-fractie open fractievergaderingen in een van de kerkdorpen. Op 15 januari 2024 hebben we onze open fractievergadering weer in het HelvoirtHuis, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

De CDA-fractie wenst u prettige feestdagen, een zalig kerstfeest en een mooie jaarwisseling!

De CDA-fractie,
Ans Beijens, Jan van Iersel, Rutger Jans

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …