Gemeente Vught ‘ontspoort’

Naar aanleiding van onze brief in Het Klaverblad van 27 november heeft de gemeente Vught afgelopen week, met ProRail als bron, een summiere reactie gegeven over de vier sporen door Vught. De huidige plannen betreffen de verdiepte ligging en inderdaad het vierde spoor tussen Den Bosch en Vught t.h.v. de Lekkerbeetjenlaan. Maar ProRail spreekt duidelijk over de plannen vóór 2040 en 4 sporen tussen Vught en Eindhoven. Omdat hiervoor al grond ligt gereserveerd ten oosten van de spoorlijn Vught-Zuid verbaast het ons opnieuw hoe lichtjes de gemeente Vught over de plannen van ProRail heenstapt.
Op de vraag aan Wethouder van Woesik waarom de MKBA (kosten-batenberekening) van de N65 en de PHS nog niet bekend zijn kregen we van hem alsnog gegevens toegestuurd. Echter betreft het de MIRT-verkenning N65 Vught-Haaren en die is gedateerd op 1 juni 2016. Doel van een MIRT-verkenning is een stappenplan aan te reiken aan de hand waarvan een MIRT-verkenning vorm gegeven kan worden en is dus géén MKBA-analyse. Vanaf 2016 hebben al veel aanpassingen plaatsgevonden en zijn de gegevens in het MIRT-verkenning-verslag niet meer actueel. Dat had de Wethouder kunnen weten. De toegezonden MKBA-analyse van de PHS betreft een rapport uit maart 2014. Toen lagen er nog verschillende varianten op tafel. In dat verslag wordt het aantal (nachtelijke) goederentreinen niet vermeld en lagen de kosten nog rond de 469 miljoen euro met een bandbreedte van 478/502 miljoen.
ProRail laat in 2012 de bewoners van Vught weten dat er dagelijks 166 goederentreinen door Vught zullen rijden. In 2013 is de doelstelling gezakt naar 78 goederentreinen. In 2017 verschijnt een rapport van ProRail (NMCA 2030-2040) waarin staat vermeld dat het aantal goederentreinen per etmaal slechts 42 wordt. Hierover wordt met geen woord gerept door ProRail en dit gegeven wordt ook door de gemeente onder de ‘bekende tafel’ gehouden. De kosten voor de aanleg van de verdiepte ligging, om zo min mogelijk hinder te ondervinden van het treinverkeer, zijn in al die jaren gestegen van 469 naar 527 miljoen.
We moeten in ons achterhoofd houden dat de overheid helaas niet altijd eerlijk is. Getuige de verliezen op de Betuweroute die veel hoger bleken te zijn dan dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu jarenlang heeft voorgespiegeld. De aanleg van het spoor kostte 4,5 miljard, maar daar bovenop kwam nog een bedrag van 322 miljoen, blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat in handen is van RTL Nieuws. Ook de berichtgeving over Lelystad Airport geeft een onthutsend beeld over grove manipulatie van geluidsnormen die in de MER en MKBA door het ministerie van I&M zijn vastgelegd. En dan vindt de overheid het vreemd dat de burger geen vertrouwen meer heeft.
Het is jammer dat Van Woesik minachtend deed over het ‘actiegroepje’ Vught Participeert dat volgens de wethouder uit slechts twee leden bestaat en geen toegevoegde waarde heeft. Reden te meer om de gemeente duidelijk te maken dat wij, de bewoners van Vught, niet met ons laten sollen en wel degelijk inspraak behoren te hebben over wat er met ons belastinggeld wordt gedaan.

Hans Paymans en Rob Borgsteijn

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …