Gemeente hoeft statushouders géén voorrang te geven

In het artikel ‘Hoe lang moeten Vughtenaren nog wachten op sociale huurwoningen?’ in Het Klaverblad van 3 november wordt de indruk gewekt, dat de gemeente Vught geen andere keuze heeft, dan statushouders een sociale huurwoning aan te bieden, waardoor mensen op de wachtlijst het nakijken hebben. Dat is niet juist, de gemeente Vught heeft sinds 1 juli 2017 de mogelijkheid een huisvestingsverordening op te stellen, waarbij ze de groep statushouders geen voorrang meer hoeft te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Geen onvermijdelijke dwang van bovenaf dus, maar een welbewuste keuze van de gemeente Vught. Verder is het maar de vraag, of bouwen aan de onderkant van de woningmarkt slim is, omdat je daarmee de wooncarrière van vele andere bewoners frustreert. Een wat duurdere woning zal namelijk een stroom van verhuizingen opleveren en daarmee vanzelf ruimte aan de onderkant van de markt creëren. Je maakt daarmee een veelvoud aan mensen blij, in plaats van slechts een paar gelukkigen.

D. van Stratum
Vught

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …