Gemeente Haaren (Google Maps)

Gemeenschappelijke uitdagingen verbinden inwoners Haaren

Op 4 oktober wordt duidelijk of de inwoners van de gemeente Haaren vinden dat de gemeente zelfstandig blijft of wordt opgesplitst. Om een vergelijk te maken tussen de gemeente Haaren en haar buurgemeenten is net voor de zomervakantie een brochure bezorgd op alle adressen binnen onze gemeente. Hoewel veel onderwerpen (portretten) momentopnamen zijn, krijgt de lezer wel een goed beeld van de onderlinge verhoudingen. Ik hoop dat u de brochure hebt doorgenomen en dat u op 4 oktober een doordachte keuze maakt. Onthoud goed dat er naast de verschillen tussen de Haarense dorpskernen ook veel gemeenschappelijke uitdagingen zijn: denk aan het landschappelijk schoon, de toename van toerisme, de verduurzaming in brede zin, de groei van het aantal senioren en de aantrekkelijkheid voor jonge mensen.

De toekomst van de gemeente Haaren is aan u! Wat mij betreft is er geen reden om ontevreden te zijn over onze gemeente. Haaren kenmerkt zich door een goed voorzieningenniveau, heeft een fijn woonklimaat, er is betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur en de financiële positie van de gemeente is goed. Om uiteindelijk grotere en daarmee professionelere gemeenten te krijgen, die berekend zijn op het grotere takenpakket, is het verstandig om gebruik te maken van alle aanwezige kennis en ervaring deze informatie te bundelen. Opsplitsing is daarvoor niet de beste oplossing. Door NU op te splitsen worden de dorpskernen ‘uitgeleverd’. De ontvangers, onder andere Vught en Oisterwijk, gaan er professioneel gezien niet of nauwelijks op vooruit. De toevoeging van een enkele dorpskern leidt niet tot een beter functionerende gemeente, evenmin is een beter voorzieningenniveau of beter woonklimaat te verwachten. Om tot een toekomstbestendige gemeente te komen, adviseren wij het bestuur van de gemeente Haaren om een nauwe samenwerking en/of een fusie met andere gemeenten in de omgeving te onderzoeken.

Dat is uiteindelijk het doel: vanuit professionaliteit en met kracht met elkaar samenwerken. Mijn advies ten aanzien van de toekomstdiscussie is dan ook onveranderd: kies voor een (voorlopig) zelfstandige gemeente Haaren! Sympathisanten en gelijkgestemden kunnen reageren via: toekomsthelvoirt@gmail.com.

Christ van Iersel

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *