Geluiddempende maatregelen N65 viaduct Taalstraat tot spoortunnel

“Toen wij 6 jaar geleden een handtekeningenactie startten om bij de Gemeenteraad te pleiten voor geluidschermen langs de N65, van het viaduct over de Taalstraat tot aan de spoortunnel, was de ondersteuning vanuit de omgeving overweldigend. De Gemeenteraad zag dit ook en stelde daarom, vrijwel unaniem gedragen door Gemeentebelangen, VVD, D66, PvdA-GroenLinks en SP, een motie op. De belangrijkste punten daarin waren: ‘Het Rijk en de Provincie hebben subsidie verstrekt voor geluidssanering van de N65’. ‘… terecht van mening is dat er een oplossing gezocht moet worden om deze problematiek zo spoedig mogelijk aan te pakken’. ‘…. rekening houden met de wensen van de omwonenden en in te zetten op geluidschermen’.

En toen kwamen er de plannen voor het spoor. In dit proces zei de gemeente toe, dat ze de regie volledig in handen zoud houden, maar met doorgewinterde professionals van Rijkwaterstaat (RWS), ProRail en het Ministerie aan de onderhandelingstafel, werd de gemeente Vught moeiteloos geknipt en geschoren. Resultaat: de rechten voor het plaatsen van geluidschermen werden in zijn geheel aan ProRail en RWS overgedragen. Zes jaar later zitten we nog steeds in de herrie van de A65/N65. Geluidschermen worden in 7 jaar afgeschreven. Die 7 jaar hadden we dus gemakkelijk kunnen halen.

Op dit moment schrijft de gemeente dat er de ‘ambitie’ is om in 2021, bij de start van PHS en ombouw N65, als eerste te starten met geluidschermen. Een toezegging zonder waarde en een opmaat naar weer een additionele 10 jaar vertraging. Want, zodra de winnende aannemer bijvoorbeeld in zijn bod aangeeft, dat het goedkoper is om eerst andere zaken uit te voeren, dan zal er voor deze goedkopere optie worden gekozen. Verder is het inmiddels duidelijk dat een groot deel van het genoemde stuk A65/N65, niet meer zal wijzigen. De geluidschermen zouden hier dus direct geplaatst kunnen worden. We willen niet langer meer wachten en zijn niet gevoelig voor dooddoeners zoals kostenbesparingen bij het samenvoegen van projecten. De eerste geluidschermen hadden nl. al nagenoeg afgeschreven kunnen zijn en er is daarom al voldoende bespaard.

Het wordt tijd voor actie! Een simpele maatregel, die ook meteen effect oplevert, is het terugbrengen van de snelheid van 100 km/uur naar 70 km/uur . Simpelweg verplaatsen van de snelheidsborden, toch? Vergeet het maar. Ondanks dat de gemeenteraad allang heeft ingestemd met het verschuiven van de komgrens van Vught, om daarmee een langer deel van de A65/N65 70 kilometer/uur te maken (beslissing 15 juni 2017, wijzigen bebouwde komgrens A65/N65) stelt – althans dat zegt de gemeente -, RWS zich tenenkrommend star op en weigert iets te doen.”

Mede namens mijn buurt,
Dick van Stratum

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …