Geen reden om te twijfelen aan Dassenburcht volgens Das&Boom

Er is een bewoonde dassenburcht aangetroffen binnen ca.1 km van de Jagersboschlaan. Das&Boom heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Voor een ingreep als het verharden van de Jagersboschlaan moet daarom nu eerst een natuurtoets verricht worden (Wet natuurbescherming). Vastgesteld moet worden of de ingreep negatieve effecten heeft op flora, fauna en in het bijzonder de aangetroffen bewoonde dassenburcht. Op 17 september vroeg de SP het Vughtse college al om extra onderzoek te doen, met name naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten als de das en bunzing. De vraag om extra onderzoek gebeurde nadat een deskundige, op verzoek van de Werkgroep Jagersboschlaan, was komen kijken en een dassenburcht heeft gelokaliseerd. Hij bevestigde dat de burcht onlangs bezocht was door een das en daarvoor door een vos. Ook trof hij in de directe omgeving recente sporen aan van bunzings, eveneens een bedreigde en beschermde soort. Op zichzelf alle reden om, zoals de Wet natuurbescherming voorschrijft, een zogenaamde natuurtoets te laten uitvoeren. Dit om te weten welke invloed het intense gebruik van de Jagersboschlaan i.c.m. de aanleg van het Theresiapark gaat krijgen op de populatie van de beschermde dieren. Maar het Vughtse college, daarin gesteund door de coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL, wilde van geen das of bunzing weten. Dat ging zelfs zover dat de expertise en integriteit van de betrokken deskundige openlijk in twijfel werd getrokken, louter omdat hij inmiddels niet meer betrokken was bij Dassenwerkgroep Brabant. Opmerkelijk was de reactie van de zelfbenoemde ‘natuurpartij’ PvdA-GroenLinks. Fractievoorzitter Ton van der Vossen wilde best geloven dat er dassen rondlopen, maar stelde: “Dat heeft geen invloed op het verharden van de weg.” Het voorstel van de SP voor nader onderzoek werd daarmee verworpen. De Wet natuurbescherming vraagt niet of aanwezige beschermde soorten invloed hebben op een plan om de Jagersboschlaan te verharden. Het geldt juist omgekeerd. De vraag is of de verharding van de Jagersboschlaan en het daaruit voortkomende intensievere gebruik, invloed heeft op de aangetroffen beschermde soorten. Het ontkennen van hun aanwezigheid heeft daarbij weinig zin. Bij navraag door de SP samen met de werkgroep Jagersboschlaan, blijkt dat Das & Boom, het landelijk expertisecentrum op het gebied van dassen, de discussie over de deskundigheid van de betrokken persoon betreurt. Er is namelijk geen enkele twijfel over zijn deskundigheid en dus ook niet over de aanwezigheid van de Dassenburcht. Het is de Wet natuurbescherming die nu van het college een natuurtoets verlangt naar de mogelijk invloed van verharding van de Jagersboschlaan op deze beschermde diersoorten.

Suzanne van Wiggen (SP) en Nelly Theunissen (Werkgroep Jagersboschlaan)

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …