Gedeelde besluitvorming, dat vraagt moed

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is er in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs misleidend. Een heel recent voorbeeld van misleiding is de twee pagina brede advertentie in Het Klaverblad, van onze eigen belastingcenten wel te verstaan. Zo wordt geschreven dat het beter zal gaan met de veiligheid van overstekende kinderen en ouderen, terwijl de realiteit is dat door de huidige plannen veel meer gemotoriseerd verkeer door het dorp gaat rijden. Dus neemt de veiligheid in veel woonwijken in Vught ook af. Die verkeerstoename en verkeersveiligheid zijn heel belangrijk voor bewoners. Ook het bestuur en de raadsleden zouden juist hier de absolute prioriteit aan moeten geven: het beschermen van bewoners en hun fietsende kinderen en kleinkinderen tegen ongevallen, geluidsoverlast, luchtvervuiling, etc.
Verder lezen wij dat de ‘wegen die het wel aankunnen’. Wie is meneer Weg en waar woont die? Het gaat om de ménsen die langs die straten wonen. En díe kunnen die toename in het verkeer niet aan. Bewoners zullen dat het college en de raadsleden kwalijk nemen en er verantwoordelijk voor houden.
Zijn bewoners te laat nu? Nee, het college is keer op keer te laat. Sinds 2015 maken bewoners bezwaren en ook de oppositie. Maar het bestuur kijkt steeds de andere kant op en negeert de argumenten van bewoners keer op keer. Het bestuur zet bewoners onder druk om binnen 6 weken in de zomervakantie zienswijzen in te dienen en neemt zelf 9 maanden de tijd om te reageren.
Zo creëert dit bestuur zijn eigen weerstand. Een dergelijke technocratische houding is echt gedateerd in deze tijd van steeds beter opgeleide en geïnformeerde burgers. In deze tijd komen zij niet meer weg met het laten stemmen door bewoners eens in de zoveel tijd, en dat vervolgens te gebruiken als een soort carte blanche om eigen ideeën uit te voeren. De burger van nu eist regie op en wil meebeslissen. Ook tussentijds.
In de zorg, mijn werkveld, is men al een heel stuk verder dan het bestuur in Vught. Daar is het gebruikelijk dat artsen samen met de patiënt beslissingen nemen voor een behandeling, en dat dit gebeurt op basis van goede informatie over de voor- én de nadelen. Arts en patiënt doen dat in een proces van gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt de laatste stem heeft. Wat zou u doen, als het u zou overkomen dat een medisch specialist u onvolledige en gekleurde informatie geeft over een behandeling die van grote invloed is op uw leven? En die zegt, och, als u er later problemen mee krijgt, dan zien we dat dan wel weer. Dan zou u toch ook woest zijn en tegen die specialist een proces aanspannen, zeker als hij dat ook nog probeert te ontkennen? En dat is precies wat hier gebeurt. Deze coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks kiest blijkbaar voor een conflictmodel. Misschien omdat zij niet beter weten, een soort bedrijfsblindheid. Het gevolg is dat bewoners en allerlei organisaties de loopgraven ingaan en een gang naar de rechter aan het voorbereiden zijn. Dat wordt een lange en nare strijd. Misschien kloppen zij zich straks trots op de borst als het plan is aangenomen, maar ik kan garanderen dat het een pyrrusoverwinning zal zijn. Met alleen maar verliezers. Bovendien gaat voorlopig geen schop de grond in. Want zolang de rechtsgangen lopen, mag er niet verbouwd worden. Waarom kiest het bestuur niet voor een samenwerkingsmodel? Laten we de krachten van bewoners van Vught verenigen met die van de gemeentelijke organisatie en samen naar de landelijke politiek gaan, de ministeries en de provincie. Om te vragen om een beter alternatief, zoals de ondergrondse variant. Dat vraagt lef en durf. Want het doet pijn om de plannen die er nu liggen, los te laten. Dat snappen wij ook. Maar het is eerder gelukt om financiering los te krijgen en steeds meer. Dus waarom niet nog even wat langer volhouden en gaan voor een echt goed plan? U kent vast het verhaal van Hein Bergé. Hij verzette zich tot het einde toe tegen de demping van de Binnendieze en met succes. De naam van de dringende wethouder zijn wij vergeten, de naam van die ene persoon niet, dat was Hein Bergé. Het is aan het bestuur hoe Vught straks zal worden herinnerd. Ik daag raadsleden en de huidige coalitie uit om díe moed op te brengen. Dan staan bewoners achter u en zetten zij zich met al hun energie sámen met u in, in een proces van gedeelde besluitvorming. Voor een veiliger plan. Waarmee de doelstellingen van de N65 wél worden behaald.

Maaike Dautzenberg, VughtParticipeert

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …