Ere wie ere toekomt

“Bestuurslid Hennie Boselie van Gemeentebelangen blijft ons keer op keer verrassen. Positief hoor, want als fractie genieten we van zijn mooie zelfbedachte oplossingen voor N65 en spoor die hij (naar eigen zeggen niet als verkeersdeskundige maar als ervaringsdeskundige) op Facebook als een soort van hoorcollege geeft. Ook in onze fractiemail hebben we documentatie en filmpjes van Hennie hierover ontvangen.

Vorige week schreef hij in Het Klaverblad een open brief over de beuk op het Maurickplein. We waren wederom verrast, blij verrast, omdat hij schreef dat de monumentale boom is blijven staan door D66. We zijn inderdaad heel blij dat de boom behouden is gebleven en vinden de aanpassing aan de weg (bocht die natuurlijk bij lange na geen 200.000 euro kostte) een uitstekende oplossing. De boom verplaatsen was immers kansloos. Maar dat mooie eindresultaat volledig toeschrijven aan D66 is echt te veel eer. Ere wie ere toekomt: de Natuur en Milieugroep Vught. We zijn deze club dankbaar dat ze ervoor gestreden hebben om de monumentale beuk voor Vught te behouden.

Met onze D66 Stemtent hebben we de discussie levend gehouden, maar met die uitslag daarvan heeft de rechter in zijn vonnis in november vorig jaar echt geen rekening gehouden. We begrijpen dan ook de oproep van Boselie niet waarover we ons nu, hartje zomer, nog openlijk zouden moeten verantwoorden. Dat hebben we in november al gedaan. Dat doet D66 het jaar rond en niet alleen rondom verkiezingen. Over alle onderwerpen die spelen publiceren we bijna wekelijks nieuwsartikelen op onze website, ook over de beuk bij het Maurickplein. En ook over de noodzakelijke bomenkap voor de waterkering bij Beukenhorst om in Vught in de toekomst droge voeten laten te houden. D66 heeft toen een motie ingediend om al die gekapte bomen in Vught zelf te herplanten en niet 50 kilometer verderop in Reusel. De motie is raadsbreed aangenomen trouwens. Dus Hennie, als je nog een geschikte plek weet voor een nieuw stuk bos (Helvoirt mag wat ons betreft ook), horen we het graag.

D66 legt graag verantwoording af. Dat doen we dus als enige Vughtse partij met meerdere nieuwsartikelen per maand op onze website. En ook persoonlijk gaat de fractie graag en regelmatig het gesprek aan, met kiezers en met niet-kiezers. Als transparante en altijd benaderbare partij hebben we elke dinsdagavond een fractievergadering waar inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt binnen kunnen lopen. Dus ook Hennie Boselie van Gemeentebelangen. We kijken uit naar zijn komst, want dat communiceert een stuk makkelijker dan via de krant. Dan kunnen we meteen zijn oplossingen voor de N65 en het spoor bespreken en wie weet wat voor mooie plannen er allemaal in de tussentijd nog bijgekomen zijn.”

Dianne Schellekens, namens de fractie van D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …