Een stem voor de Waterschappen, een stem voor je leven

De verkiezingen voor het Waterschap zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ben je 18 jaar of ouder en woon je in het werkgebied van ons waterschap, dan mag je stemmen op kandidaten voor het algemeen bestuur.

De gemeente Vught ligt in het gebied van twee Waterschappen: Waterschap De Dommel (Helvoirt en Vught) en Waterschap Aa en Maas (Vught en Cromvoirt). De al eeuwen bestaande waterschappen zijn de geboortekamers van de democratie in Nederland. Hun bestuurders worden door lokale mensen gekozen en hun programma’s worden aangepast aan wat er lokaal speelt (lokaal maatwerk).

Kerntaak van het Waterschap is zorgen voor voldoende, veilig en schoon water. Voldoende voor natuur en mens. Dat wordt een steeds grotere opgaaf bij een dalend grondwaterpeil. We moeten het water vasthouden en opsparen (infiltreren) op de plaats waar het valt. Maar vooral zuinig zijn met verbruik in bedrijf en huis. Maatwerk is nodig bij de regels voor beregening. Hergebruik van rioolwater en de daaruit gewonnen grondstoffen is noodzakelijk.

Veilig betekent ‘droge voeten’, dus voorkomen van overlast, nu en in de toekomst, rekening houdend met de ontwikkeling van het klimaat. Binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Wij steunen de oproep om toegang tot een overstromingsrisicoverzekering.

Schoon water voor natuur, dier en mens. Schoon om van te kunnen genieten (recreatie) en schoon om te kunnen drinken. En dus is voorkomen van vervuiling door huishoudens, industrie en agrarische sector doorslaggevend.

De Waterschappen moeten zorgen voor voldoende, veilig en schoon water op een klantvriendelijke manier met een scherp oog voor de kosten.
Water is leven! Leven doen we met water! We moeten zuinig zijn met ons water, ook in nat Nederland. Stem op 15 maart voor het Waterschap!

Eric Daandels, CDA Waterschap Aa en Maas
Gerrit Verhoeven, CDA Waterschap De Dommel

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …