Een nieuwe Lidl moet beter kunnen!

Deze week neemt de gemeenteraad een beslissing over het bestemmingsplan voor het ‘Hart van de Baarzen’. Dit is de zone tegenover de Lidl-supermarkt, waarop niet alleen woningbouw en een uitbreiding voor de bestaande school gerealiseerd moeten worden, maar ook de nieuwbouw van Lidl. In de buurt zijn veel bezwaren gerezen tegen de plannen en dat is begrijpelijk.

Geen enkele buurtbewoner, en ook de raad niet, maakt bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van de school. En ook de plannen voor woningbouw zullen op waardering kunnen rekenen, want ook in Vught is de woningnood hoog. De keuze voor welke typen woningen gerealiseerd kunnen worden, en voor wie, is zelfs ondergeschikt daaraan: als de plannen maar snel uitgevoerd kunnen worden. Dat kan, want alles past binnen het bestaande bestemmingsplan! Maar waarom is dat dan niet drie jaar geleden al opgepakt? De bezwaren tegen de gebiedsvisie richten zich nu in hoofdzaak op de supermarkt.
Om te beginnen omdat de gemeente aan Lidl exclusief de mogelijkheid biedt om tegenover de bestaande winkel een supermarkt te bouwen, die bijna tweemaal zo groot wordt. Weer is geen enkele buurtbewoner tegen een goede en ruime supermarkt, maar is het nodig dat het op die plek gebeurt? En zo groot? Want de verkeersproblemen die daarmee samenhangen zijn niet adequaat opgelost in het voorstel. Niet alleen het parkeren voor klanten en personeel, maar ook de bevoorrading van de winkel door grote vrachtwagens.

Sociaal onveilig
In de visie van de gemeente verschijnt de nieuwe supermarkt aan de Rouppe van der Voortlaan. De ingang komt aan de zijkant, of aan de achterzijde waar ook de nieuwe parkeerplaats gepland is. Nu is een parkeerplaats achter een gebouw doorgaans geen feest. Na sluitingstijd van de winkel is de sociale controle zoek, wat betekent dat veel van dat soort plaatsen zich ontwikkelen tot een sociaal onveilige ruimte, vaak ook een hang-out voor de jeugd. Maar minstens ze belangrijk is dat er aan de Rouppe van der Voortlaan een 5 meter hoge blinde gevel van zo’n 50 meter lang verschijnt. Er wordt in de plannen al erkend dat dit lelijk is en daarom wordt voor de gevel wat groen geplant. Een schijnoplossing voor een vermijdbaar probleem.

Alternatief
Maar er zijn ook alternatieven. Ten eerste zou de Lidl op de bestaande plek kunnen blijven functioneren als buurtsuper. Niet zo groot als andere supermarkten in Vught, maar groot genoeg voor de buurt. Het valt Lidl niet te verwijten dat ze willen groeien, maar kies daarvoor een andere plek! Dus ten tweede zou je ook de zuidkant van het plangebied, de Hertoglaan, kunnen onderzoeken. Daar is meer ruimte, en omdat dit een meer doorgaande weg is, is het niet verkeerd om een sociaal veilige parkeerplaats vóór de supermarkt te leggen. Aan de zijkanten van de supermarkt kan ruimte gelaten worden voor bevoorrading en omdat er hier meer ruimte is, kan de winkel gecombineerd worden met woningbouw. De ruimte tegenover de bestaande supermarkt is helemaal ideaal voor woningbouw. Om te beginnen omdat dat in het huidige bestemmingplan past, waardoor we geen tijd verliezen, maar vooral ook omdat we de verkeerscongestie in de buurt daarmee kunnen voorkomen.

Ten slotte: inspraak is goed, maar als je bewoners betrekt, neem dan ook hun mening mee in de besluitvorming. Het laten staan van wat bomen aan het Zwijsenplein klinkt als winst, maar is niet relevant, want die liggen allemaal buiten het plangebied. En de woningbouw wordt zo rudimentair gepresenteerd dat er in deze fase nog geen zinvolle kritiek op te leveren is.

Cor van Hillo
architect en inwoner van Vught

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …