Doe mee In Vught met groene energie

Even wat vooraf: de gemeente Vught heeft een taak gekregen om groene energie in ‘snelwegtempo’ in te voeren. Snelheid bereik je niet op een 3-wieler geschikt voor een beginner, maar in een Max Verstappen-tempo op een circuit zonder belemmeringen. Vrijwillige medewerking van burgers, bedrijven, verhuurders, etc., zorgt voor snelheid in de groene-energievermeerdering.

1. Zonnepanelen, windmolens, etc. moeten worden geplaatst. (Zie artikel Miranda van Houtum in het BD van 2-4-2021: binnen de gemeentegrenzen van Vught zouden vier windmolens of 90 voetbalvelden aan zonnepanelen of een mix hiervan moeten komen.)

2. In Trouw 5-4-2021: Op daken in Amsterdam kunnen genoeg zonnepanelen worden geplaatst om een kwart van de stroombehoefte van de stad te dekken, wat overeenkomt met het complete stroomverbruik van alle hoofdstedelijke huishoudens samen. De opbrengst bij volledig benutten van de dakruimte zou negen keer zo groot kunnen worden.

3. De provincie heeft op zonnepaneelgebied aangegeven waar ze moeten worden geplaatst. a. Op de daken. b. Op grond die er niet toe doet (geen natuur en landbouw). c. Als het niet anders kan, dan toch maar op landbouwgrond.

Belemmeringen en vragen: er zijn er een heleboel. Mensen willen géén uitzicht op windmolens, mensen willen géén uitzicht op zonnepaneelvelden. Hoe moet het worden geregeld als je wilt meewerken aan groene energie? Hoe financier je een en ander? TenneT wil niet dat iedereen morgen al een zwaardere aansluiting krijgt om de opgewekte groene stroom naar het net te brengen. Het elektriciteitsnet loopt al tegen zijn grenzen aan.

Even terug naar de daken: als ik Google Earth bekijk, dan is in Vught nog heel veel dak onbenut. U zult het met mij eens zijn dat zonnepanelen op het dak plezieriger zijn dan het geloei van een windmolen in je tuin of een lekker fietstochtje tussen de velden met zonnepanelen. Hoe meer zonnepanelen op het dak, hoe minder windmolens en minder voetbalvelden vol met zonnepanelen! Hier kunnen inwoners van Vught, woningbouwverenigingen, bedrijven bij helpen. Blijft nog een gigantische klus voor onze netwerkbeheerder Enexis. Veel huizen moeten van een 1 fase naar een 3 fase aansluiting, de bekabeling in de grond moet zwaarder, het netwerk moet het aankunnen. En nu weer even naar Max V. uit het begin, er moet wel kunnen worden doorgereden. Alle even niet noodzakelijke bewegingen op ‘op- en afritten’ op het elektriciteitsnet moeten worden vermeden wil je de doorstroming niet belemmeren. Ik denk dat Enexis blij is als de opgewekte stroom per huishouden daar ook zoveel mogelijk wordt verbruikt. Denk dan aan de mogelijkheid van een thuisaccu, dan wordt het directe eigen verbruik hoger en wordt het net minder belast met toevoer en afname van stroom.

Hoe kunnen wij alles realiseren? Er zijn mogelijkheden van zonnepanelen kopen, huren, leasen, enz. Ik roep de overheid op om open te staan met financiële hulp. Laten we denken in mogelijkheden, en belemmeringen omzeilen. Dan worden we minder c.q. niet gehinderd door een windmolen in de tuin en zonnepanelen in onze parken. Hulp en informatie nodig? Naast de website: energieloketdemeierij.nl en ons lokaal burgerinitiatief voor een CO2-neutraal Vught, VET-Vught.nl, staat veel informatie. Op de laatste site staan ook andere informatiebronnen. We staan er niet alleen voor!

Peter Dijkhuizen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Hopelijk heeft u van een prettige vakantie genoten zonder bosbranden en 40+°C in de schaduw. …