DNA Cromvoirt wordt aangetast door plannen voor ‘leisure village’

Een prachtig verhaal onlangs in het Brabants Dagblad. Bas van de Ven presenteert een plan voor een fikse opwaardering van het bos- en heidegebied rondom de IJzeren Man en voormalige camping Fortduinen (De Vondst). Bert Huls, de door Van de Ven ingehuurde landschapsarchitect, wil de Cromvoirtse dijk herstellen, het moeras terugbrengen, het eiken- en dennenbos zorgt voor verdroging, dus er moeten weer natte gebieden bijkomen, dat dan weer als een spons kan fungeren. De oude heideroute wordt hersteld. Verder wil hij het oude zalencentrum in oude glorie herstellen. Het ambitieuze plan biedt kansen voor de IJzeren Man én de omliggende natuur.

Een heus masterplan is er gemaakt. Een lijvig document dat door het leven zou kunnen gaan als atlas van dit stukje Vught en Cromvoirt. Het venijn zit ‘m natuurlijk wel in de staart van dit verhaal. Tussen de regels door wordt nog even duidelijk dat er 340 seniorenwoningen en 80 kamers in een zorghotel gerealiseerd moeten worden. Met zoveel plannen voor de gebiedsontwikkeling is de bebouwing natuurlijk bijzaak!

Bas van de Ven heeft in zijn lijvige atlas helaas één belangrijk hoofdstuk overgeslagen dat wel behoort in een atlas. Dat zijn demografische gegevens. Voormalig camping Fortduinen ligt namelijk in Cromvoirt. Met deze plannen zal het aantal huizen in Cromvoirt meer dan verdubbelen. Nu zijn er 320 woningen en dat gaat met de plannen van Bas van de Ven naar 660 woningen. Ook het inwoneraantal zal drastisch omhooggaan. Van 792 naar ruim 13- 1400 inwoners. De essentie van dit verhaal en laten we het gewoon eerlijk benoemen, is natuurlijk dat Van de Ven zich helemaal niet druk maakt om dennen, eiken, moerassen en heideroute. En al helemaal niet over het welzijn van 55-plussers. Hij heeft niet als doel om de gemeente van woningnood af te helpen of Cromvoirt te behoeden voor een nieuw chaletpark. Zijn doel is louter ondernemen als projectontwikkelaar om zijn portemonnee te spekken. Dat Van de Ven onderneemt, zal niemand hem kwalijk nemen. Het plan is in essentie een heel charmant plan. Helaas belanden we in Cromvoirt op een punt dat het DNA van het dorp dusdanig wordt aangetast dat we op de rem gaan trappen. De realisatie van de golfbaan zit nog vers in het geheugen. Met de golfbaan in het noorden en deze nieuwe plannen in het zuiden, wordt ons unieke dorp en landschap dusdanig aangetast voor en door mensen die niet uit onze gemeenschap komen en daar ook géén emotionele waarde aan hechten. Het agrarische verleden dat kenmerkend is voor Cromvoirt wordt door allerlei gecultiveerde plannen compleet overhoopgehaald. We komen op een moment aan, dat juist ons unieke dorp een ‘gedwongen’ transitie doormaakt van een van oudsher agrarische omgeving met hechte gemeenschap naar een soort ‘leisure village’ die ten koste gaat van het woongenot van haar eigen inwoners en dat we allemaal moeten schikken naar het vermaak, genot en gemak van anderen.

De identiteit en het DNA van Cromvoirt verdwijnen in een rap tempo op deze wijze. Cromvoirt verwerkt enorm veel sluipverkeer, wordt omvergereden door SUV’s richting de golfbaan, moet al genoegen nemen met toekomstig toenemend verkeer als gevolg van de N65, verbouwing van de PI en toekomstige rechtbank, het recreatiepark de Leuvert en uw reeds uitgebate recreatieve plannen bij het strand. De nieuwe plannen zullen de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel van Cromvoirt nog verder aantasten. Dat wordt echt niet goedgemaakt door gesprekken aan te gaan met de Natuur- en Milieugroep Vught. U had het gesprek aan moeten gaan met Cromvoirt en zijn inwoners. Een plan slaagt alleen als er draagvlak wordt gecreëerd. Anders zijn de plannen compleet waardeloos!

W. Schreuder, bezorgde inwoner Cromvoirt

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …