Den Bosch en Vught hebben ieder een eigen cultuurvisie

De colleges van Ben W van Den Bosch en Vught hebben hun cultuurvisie gepresenteerd. Altijd interessant om te lezen. De vraag alleen is voor wie zijn deze teksten bedoeld? Wie doet er wat mee? Politici, bestuurders, belanghebbenden, buurtbewoners, inwoners? Ik zal een voorzet doen. Als u alles wilt weten moet u de teksten downloaden van de gemeentelijke websites.

Er wordt in beide visies nauwelijks aandacht besteed aan onderwerpen waarover de afgelopen jaren uitgebreid verslag is gedaan, zoals Theater aan de Parade, De Verkadefabriek, De Tramkade en Theater de Speeldoos. Onderwerpen waarover velen zich hebben uitgesproken. Je zou mogen verwachten dat hierover een reactie wordt gegeven in de cultuurnota’s. Dat valt tegen. De informatie is summier en van knelpunten zou geen sprake zijn. Het trauma van Theater aan de Parade in Den Bosch, met zijn bouwprogramma ‘te groot, te veel, te hoog en te breed op een te kleine plek’, woekert nog steeds voort. De ambitieuze plannen van de Verkadefabriek met de Kaai-hal zijn categorisch afgewezen waardoor ook de ondergang van het tijdelijke podiumplan voor Theater aan de Parade dreigt. Het college wil de ontwikkeling van de Tramkade in eigen hand nemen. Dat kan zodra de tijdelijke contracten met de gebruikers van de Tramkade aflopen. Dus de kans dat op die locatie tussentijds nog iets interessants in beweging komt is klein. Iedereen wacht af. Het lijkt wel een ontmoedigingsbeleid.

In Vught meer van hetzelfde. De gemeenteraad heeft enkele maanden geleden Theater de Speeldoos onthoofd door de professionele podiumkunsten te schrappen. Willen ze niet betalen. Deden ze overigens ook niet maar dat terzijde. Ook hier is sprake van een jarenlang gegroeid trauma met een slechte afloop. Het goede nieuws is dat de directies van Theater aan de Parade en Theater de Speeldoos in gesprek zijn over een 3-jarige samenwerking in de vorm van huur in het kader van het tijdelijke podiumplan van Theater aan de Parade. Zo’n kans mag je niet laten schieten. Immers dat biedt 3 jaar de mogelijkheid om aan te tonen dat deze programmering wel degelijk zin heeft. Proefondervindelijk toetsen noemen we dat. Maar niets daarover in de visie van de gemeente Vught. En dan te bedenken dat veel inwoners van Vught jaar-in-jaar-uit de programma’s in Theater aan de Parade bezoeken. Is het dan te veel gevraagd om onder het motto ‘Voor-wat-hoort-wat’ iets terug te doen?

In beide cultuurvisies worden begrippen als samenhang, afstemming en samenwerking vele, vele malen gebruikt maar van enige samenwerking door de beide gemeentebesturen onderling is geen sprake. Dat er geen formeel contact zou zijn geweest tussen de beide gemeentebesturen is een zwaktebod. Het plan van de beide theaterdirecties heeft uitgebreid in de media gestaan. Aanleiding genoeg om er eens naar te informeren. En zo groot is de afstand tussen de beide gemeentes immers niet. Maar niets daarover in de beide cultuurnota’s, dat kan veel beter!

Wim Claessen
Vught / ’s-Hertogenbosch

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …