De Speeldoos gered!

“De Speeldoos lijkt gered, zeker voor de komende drie jaar. Wij, Jo van Dinther, Louis Wetzer en Teun Wezelenburg, hebben met veel belanghebbenden rondom de Speeldoos gesproken. Wij vinden dat professionele kunst een integraal onderdeel moet vormen van het aanbod van de Speeldoos. Uit de diverse gesprekken hebben wij de volgende informatie opgehaald: Het Bossche Theater aan de Parade is in gesprek met de Speeldoos om vanaf theaterseizoen 20/21, drie seizoenen op rij, als onderdeel van de reguliere programmering van het theater, professionele voorstellingen in de Speeldoos te programmeren. Het theater zal van eind 2020 tot aan de heropening van het nieuwe theater aan de Parade (najaar 2023) gesloten zijn vanwege sloop- en bouwwerkzaamheden. Het Theater aan de Parade programmeert daarom gedurende de bouwperiode voorstellingen op diverse locaties in en om ’s-Hertogenbosch. Het doet dit voor eigen rekening en risico.

Omdat de Speeldoos eigen inkomsten heeft uit verhuur van ruimtes kan dit gegeven een opening bieden naar de toekomst. De horeca-inkomsten en uitgaven zijn redelijk in evenwicht en vormen dus geen punt van discussie. Ook de amateurkunst vormt wat ons betreft geen punt van discussie. Theater De Speeldoos met inbegrip van de grond is eigendom van de Stichting de Speeldoos. Deze grond en het gebouw vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Met het bezit hiervan heeft de Speeldoos een mooie onderhandelingspositie. Tijd voor een goed gesprek met het college en de gemeenteraad?

Het is bekend dat de raad en het Vughtse college graag het gebouw in eigendom willen krijgen. Dit lijkt ook logisch, daar er sprake is van het nodige achterstallig onderhoud. Maar wij gaan ervan uit dat, voordat er gesproken gaat worden over overdracht van het bezit, continuering van de samenwerking met het Theater aan de Parade geagendeerd wordt en er onderzocht wordt hoe Theater de Speeldoos kan blijven functioneren als een satelliet van het Theater aan de Parade. Wij stellen voor dat de Speeldoos over drie jaar met het Theater aan de Parade gaat onderhandelen over voortzetting van de samenwerking en hen vraagt om een realistische en transparante begroting aan te reiken. Deze kan dan mede gebaseerd worden op de resultaten van de eerste drie jaar. De verwachting van het Theater aan de Parade is dat het een gunstiger resultaat zal behalen dan de Speeldoos afgelopen jaren realiseerde.

Als de geldstromen transparant zijn, de professionele kunsten geborgd kunnen worden door de inbreng van het Theater aan de Parade -misschien aangevuld met een bescheiden subsidie vanuit Vught- en De Speeldoos in bezit van de gemeente is gekomen, dan lijkt het zelfs mogelijk dat de Speeldoos huur betaalt aan de gemeente uit eigen inkomsten. Wij hebben vernomen dat het College graag de Speeldoos afbreekt en hiervoor een zaal met een vlakke vloer wil terugplaatsen op dezelfde plek. Het concept ‘vlakkevloerzaal’ is een geaccepteerd model in de cultuurwereld. Het nadeel van herbouwen op de eigen plek is, dat dat mogelijk ten koste gaat van te behalen winst, terwijl er in het centrum van Vught o.i. andere bouwlocaties zijn te vinden. Maar voor deze laatste discussie hebben we nog zeker drie jaar de tijd!”

Teun Wezelenburg, Jo van Dinther, Louis Wetzer

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …