De opgestoken vinger van de SP

De opgestoken vinger die de SP heeft gebruikt in de soap rond de Jagersboschlaan, heeft in politieke kringen in Vught voor nogal wat verontwaardiging gezorgd. Tijd voor opheldering dus.

Het interpellatiedebat dat inmiddels achter ons ligt, heeft voor de nodige irritatie gezorgd, doordat politici gestoord werden in hun vakantie. En dat snappen wij. Vakantie is tenslotte vakantie. Konden we ook maar zeggen: de Jagersboschlaan is tenslotte de Jagersboschlaan. En daar blijf je ook af. Maar ja, zo consequent redeneren de heren politici in Vught dan weer niet. Zoals er wel meer niet consequent is: eerst een rechterlijke uitspraak respecteren, dan weer niet; zeggen dat je de raad goed hebt geïnformeerd maar eigenlijk dus niet; burgerparticipatie op papier belijden, maar niet in de praktijk.

En daar verschijnt onze vinger ten tonele. Wij steken géén vinger uit naar wie dan ook. Maar de opgestoken vinger staat symbool voor het gevoel dat veel burgers hebben overgehouden aan het politieke gekonkel van de afgelopen jaren van VVD, Gemeentebelangen en last but not least PvdA-GroenLinks. Met als voorlopig hoogtepunt de soap (jawel, nog een) rond de voorlopige uitspraak van de rechter.

We begrijpen dat de coalitie danig in het nauw zit en daarom graag onze vinger gebruikt als afleidingsmanoeuvre. En dan komt een ander politiek spel van pas: stel je op als aangeschoten wild, schreeuw als de vermoorde onschuld en geef je politieke tegenstander een sneer. En dan maar hopen dat niemand het meer heeft over de werkelijke ellende die je zelf veroorzaakt. Veel burgers hebben terecht het gevoel dat de politiek hen niets meer heeft te bieden. Want vaak gaat het niet meer om het algemeen belang maar om persoonlijke of partijbelangen. En daarom wordt er niet meer naar (gezond) tegengeluid geluisterd.

Daarom ten slotte nog een advies dat we als SP nog niet zo lang geleden al eens hebben gegeven: als de sfeer zo is dat alleen partijbelangen nog een rol spelen, wek dan de slapende rekenkamer tot leven. Want dat is dan nog de enige mogelijkheid voor deze coalitie om terug te keren op het pad van gezonde politiek.

De SP geeft het gemeentebestuur dus geen vinger, maar reikt het de hand. En wie kan rekenen: dat zijn vijf vingers.

Suzanne van Wiggen, raadslid SP Vught

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …