De N65 (snel) – weg?

 

De laatste weken wordt voor veel Vughtenaren steeds duidelijker welke rampzalige gevolgen de plannen voor de ombouw van de N65 voor de leefbaarheid van Vught gaan betekenen. Ook nu er meer bekend is geworden over de wijze waarop ons gemeentebestuur omgaat met de belangen van zijn inwoners.

Maar het is misschien beter om daar niet verder op in te gaan, want verwijten leveren nu niet veel op. In deze uitzonderlijke tijd is het beter voor iedereen, ook voor politici, om zich nader te bezinnen. Daar is nu ruimte voor. Dat geldt ook voor de partij Gemeentebelangen die als plaatselijke fractie een grote verantwoordelijkheid draagt voor de beslissingen die door het gemeentebestuur worden genomen. En Gemeentebelangen (!) kan het m.i. niet maken om een plan te steunen, dat de leefbaarheid van veel van zijn inwoners gaat benadelen. We hebben de Jagersboschlaan al uitgebreid zien langs komen, een prachtig bospad voor fietsers en wandelaars dat zou moeten worden opgeofferd en nu zien we ook de ellende voor de inwoners in het centrum op ons af komen. En voor de ombouw van de N65 moet ook nog de fraaie fietsroute naar Helvoirt via Sparrendaal er nog aan geloven.

Om kort te gaan, het is gewoon niet verantwoord om zo’n 36 miljoen te gaan besteden aan de ombouw van een autoweg van het Rijk, terwijl er in Vught zelf zoveel noden zijn in het sociale domein, maar ook daar buiten nog. Ik denk op dit moment ook aan de vele kleine ondernemers en ZZPers hier. Vught is van oudsher een gemeenschap met veel ambachtslieden geweest. Velen van hen hebben het gewoon heel moeilijk nu. Daaraan ook prioriteit geven zou gewoon een noodzaak voor het gemeentebestuur moeten zijn.

Gemeentebelangen, de naam zegt genoeg, al vanaf het begin een partij met veel oog voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf, laat alsjeblieft de N65 varen en gaat daarvoor geen bestemmingsplan vaststellen. De vele miljoenen moeten in de naaste toekomst volwaardig voor onze inwoners besteed gaan worden. Voor een partij die door de stem van inwoners en veranderende omstandigheden bereid is zijn beleid bij te stellen, zal iedereen meer respect hebben dan voor een partij die vast wil blijven houden aan dit prestige-object. En dan praten we nog niet over wat straks voor de ombouw van het spoor op ons zal afkomen.

Karl Sonneborn

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …