De N65 in 7 fabeltjes

Er wordt veel beweerd over de plannen voor de reconstructie van de N65. Hierbij een paar van die beweringen. Goed te weten als wij straks mogen ‘meepraten’ in de commissievergadering op 7 mei en gedwee mogen ‘meeluisteren’ bij de gemeenteraadsvergadering op 14 mei.

Fabeltje 1: De tunnelvariant is al lang onderzocht
Diverse politici en bestuurders zeggen dat de tunnelvariant al lang is onderzocht. Dat is een fabeltje, de tunnelvariant is nooit onderzocht en als optie in 2013 al meteen afgevallen. Wat wethouders, raadsleden en anderen ook beweren, er zijn nooit financiële berekeningen gemaakt van een tunnelvariant. Elk genoemd bedrag in de pers is een slag in de lucht.

Fabeltje 2: Een tunnel is te veel te duur
Omdat een tunnelvariant nooit is onderzocht, is deze opmerking een gewild fabeltje. Moderne technieken bieden grote voordelen o.a. omdat er veel minder grondverzet nodig is. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt en het is ook minder belastend voor het milieu. En wat is ‘te duur’ als het gaat om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons dorp?

Fabeltje 3: We zijn nu al in een te ver gevorderd stadium
De besluitvorming in een te vergevorderd stadium en geen weg meer terug? Een fabeltje. Politici kunnen nog steeds tegen het bestemmingsplan kiezen op 14 mei, tegemoetkomen aan de vraag van veel bewoners voor onderzoek naar de tunnelvariant, en vragen om een beter plan dat niet zoveel verkeer Vught binnenhaalt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Fabeltje 4: De leefbaarheid in het dorp verbetert toch met de huidige plannen
Dit is niet alleen een fabeltje, de leefbaarheid verbetert niet en dit is door verschillende onderzoeksbureaus bevestigd. De cijfers laten zien dat vooral de doorstroom op de N65 verbetert, terwijl het verkeer door onze woonwijken toeneemt. Tijdens maar vooral ook ná de verbouwing van de N65.Door het weghalen van de aansluitingen op de N65, zonder daarvoor veilige alternatieven te bieden, zullen meer auto’s en vrachtwagens door woonwijken gaan rijden. Waar ook wij en onze fietsende kinderen rondrijden. Wat betreft verkeersveiligheid gaan wij er dan flink op achteruit.

Fabeltje 5: Bewoners zijn voldoende gehoord
Het is een fabeltje te denken dat bewoners voldoende zijn geïnformeerd na enkele informatie avonden waarbij wethouder Van Woesik het project aanprees en één inspraakronde waar 125 bezwaarschriften (zienswijzen) zijn ingediend met soms meer dan 100 handtekeningen. Deze zijn vrijwel allemaal van tafel geveegd. Over de verkeerstoename in het dorp werd oorverdovend gezwegen.

Fabeltje 6: Verzet door bewoners heeft geen zin
Wat een fabeltje. Verzetten heeft zeker zin, meer dan 300 inwoners hebben het burgerinitiatief getekend en geven aan dat alle opties op tafel moeten komen, ook de tunnelvariant. En pas daarna kan worden besloten. Diverse bezwaarprocedures en rechtszaken zijn in voorbereiding, dus voorlopig gaat de reconstructie niet beginnen. Bewoners kunnen nog steeds hun stem laten horen.

Fabeltje 7: We kunnen de huidige plannen betalen
Niet alleen is dit een fabeltje, er is zelfs geen spoor van bewijs. De financiële bijdrage van Vught aan deze variant is 33 miljoen euro. De consequenties voor ons huishoudboekje, zoals bezuinigingen, zijn niet aan de inwoners gecommuniceerd. Samen met de bijdrage aan het spoor zal onze schuld oplopen tot meer dan 130 % van onze begroting.
Er ligt geen concept hoe wij de mogelijk oplopende rentelasten kunnen dragen, er is nog niet een begin van hoe wij de schulden gaan afbetalen. Noodzakelijke besparingen kunnen nergens anders worden gedaan dan op scholen, sportvoorzieningen, cultuur, verkeersveiligheid en sociale voorzieningen. Dus nu nog even de hand op de knip, dan hoeven we per gezin niet die 5000 euro te betalen aan een weg die méér verkeer het dorp inhaalt. Dan hoeven inwoners van Vught niet direct te gaan rekenen op een forse verhoging van de Onroerende Zaak Belasting. 130%, nog slechter dan Italië. En dat aan de vooravond van de diepste crisis sinds mensenheugenis.

Droom of nachtmerrie? Bestuurders en politici die zich de man of vrouw van 130% wanen, wij zullen u nooit vergeten. Iedere keer dat de OZB moet worden verhoogd zullen wij aan u denken.

Namens het bestuur van VughtParticipeert,
Philip Helmer en Maaike Dautzenberg

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …