De jacht op de Jagersboschlaan is geopend

PvdA-GroenLinks, Gemeentebelangen en VVD in Vught zijn ervan overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan de best mogelijke oplossing is voor een niet bestaand probleem en het ‘algemeen belang’ het beste dient. Deze coalitie durft zelfs te beweren dat de Provincie de kwaaie pier is. De provincie wil namelijk geen parallelweg langs de rijksweg N65 maar een snelfietsroute Tilburg-Den Bosch en streeft ernaar om auto- en fietsverkeer zo veel mogelijk te scheiden. Blijkbaar is het mengen van fiets- en autoverkeer op de Jagersboschlaan, geen enkel probleem, alhoewel op die laan nauwelijks ruimte is. Of schuift men de schuld af op Rijkswaterstaat? Het is namelijk wethouder Van Woesik die weigerde om de Provincie te vragen een onderzoek te doen naar een ander snelfietstraject. Het college hoopt dat de N65 na de reconstructie veiliger wordt en beter doorstroomt maar de problemen voor Vught nemen in de woonkern fors toe en dat lijkt voor het college slechts bijzaak te zijn. Bijvoorbeeld (slechts één van de vele): de Jagersboschlaan loopt pal achter de woningen van het Jachterf, waar veelal senioren wonen en bestaat nu uit een verhard fietspad en een onverhard wandelpaadje. De laan wordt intensief gebruikt door: leerlingen van het Maurick College, iedereen die van het centrum richting Cromvoirt of Helvoirt fietst, bewoners van Woonzorgcentrum Theresia, lopers van Prins Hendrik, mensen die er de hond uitlaten, overige wandelaars en fietsers die een van de uitgezette routes gebruiken.

Veel meer mensen in de omgeving krijgen door de maatregel last van geluidshinder en luchtvervuiling. De verkeersveiligheid voor gebruikers van de Jagersboschlaan gaat gigantisch en onverantwoord achteruit. De woningen in de omgeving dalen in prijs waardoor er zogenaamde planschade ontstaat die op de gemeente verhaald wordt én dan hebben we het nog niet eens écht over de enorme gevolgen voor de natuur en het milieu. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente dit durft door te zetten. Zo’n ingrijpende maatregel en dat zónder echt overleg met betrokkenen. Dat kun je toch niet maken! Of is de openstelling alleen nodig voor de toekomstige projectontwikkeling van een braakliggend stukje grond? Bewoners zijn niet betrokken bij het plan, zijn nauwelijks en te laat geïnformeerd en op vragen wordt niet ingegaan. Zienswijzen zijn nog niet beantwoord en er worden tot nu toe nog steeds geen geldige argumenten gegeven voor verharding van de Jagersboschlaan. Er is bovendien ook geen leefbaarheidsonderzoek verricht, wel voor de vleermuizen (ook heel belangrijk) maar niet voor de mensen die er wonen. Dus college, wiens belang wordt er eigenlijk gediend?

Het volgende zou voor de cultuurhistorisch en bijzonder waardevolle Jagersboschlaan moeten worden verboden: Het aanleggen of verharden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; het vellen en/of rooien, of het verrichten van werkzaamheden, die de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolg kunnen hebben. Het verwijderen of kappen van bos-, natuur- en landschapselementen en ander houtgewas zonder agrarische productiefunctie en het roeren van gronden op de Jagersboschlaan.
De genoemde politieke partijen en het college schermen vaak met het algemeen belang als omwonenden met bezwaren komen. Maar interpreteer in het huidige Vught het algemeen belang voortaan maar vooral als gemeentelijke belang. En dat lijkt sterk op gemeentelijke belangenverstrengeling.

Nelly Theunissen, voorzitter werkgroep JB-laan en lid kerngroep belangen Vught
Sjoerd Janssens, werkgroep SP

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …