De beuk (blijft) erin

“Het is maart 2018 en de gemeente Vught heeft zijn plannen ontwikkeld voor het Maurickplein in samenspraak met de direct aanwonenden en belanghebbenden; hierbij kwam natuurlijk ook het behoud van de beuk in het overleg. De opzet was om de ontsluitingsweg zo dicht mogelijk langs de A2 te leggen met daaroverheen een voetgangersbrug, even een probleem met voortijdig fundering storten, die aansluit op de brug over de A2. De beuk zou hiervoor moeten verdwijnen en de gemeente zou 5 bomen daarvoor compenseren of de beuk verplaatsen. Het verplaatsen van de beuk zou +/- 80.000 euro gaan kosten, dit vonden ook de bewoners belachelijk en besloten werd om de beuk te kappen en te compenseren. De plannen werden daarna verder ontwikkeld en er werd volgens bestek- en tijdsperiode afspraken gemaakt met een aannemer en er werd gestart met de werkzaamheden op de Boxtelseweg richting Maurickplein. Diverse actiegroepen kwamen in opstand en D66 organiseerde een handtekeningenactie op 17 november, met een oproep in het BD en via de sociale media om te komen tekenen in ‘De Stemtent’ van D66 voor behoud van de beuk. Op 21 november besliste B&W, na een gerechtelijke uitspraak, dat de beuk moest blijven staan en ging in overleg met de verkeersdeskundigen en de aannemer om te komen tot een ander plan en daardoor ook tot een andere planning en kostenplaatje. Ik roep D66 nu, na hun actie, op om verantwoording af te leggen aan de Vughtse gemeenschap wat deze beuk ons extra gekost heeft (meer dan 200.000 euro?) en hoeveel overlast in extra tijd. Achteraf was verplaatsen goedkoper geweest en bovendien weegt ‘de beuk’ niet op tegen de 80 bomen, waaronder beuken van 140 jaar oud, die gerooid worden aan Vughtse zijde van de Essche stroom, omdat die mogelijk een keer in de 150 jaar overstroomt.”

Hennie Boselie, Vught

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …