Cromvoirt verdient beter!

Tijdens de raadsvergadering van 16 april is de renovering van de Battle Axe in Cromvoirt aan de orde geweest. Dit markante gemeenschapshuis is een belangrijk ontmoetingspunt en gemeenschappelijke voorziening in Cromvoirt. Het Vughtse college beschikte toevallig over wat geld dat nog dit jaar besteed moet worden en deed daarom het voorstel om het gemeenschapshuis in Cromvoirt te renoveren. De SP heeft besloten tegen te moeten stemmen. Laten we helder zijn: vanzelfsprekend vindt de SP dat de inwoners van Cromvoirt recht hebben op een goed en veilig gemeenschapsgebouw. Daar mag van ons ook flink wat geld naartoe. Maar dan structureel, zodat Cromvoirt te allen tijde over een goed dorpshuis beschikt en niet eens in de 36 jaar als het college ergens nog geld in een oude sok heeft!

Er is in Vught namelijk een potje waar geld in zit en dat moet op. Dat potje is door de provincie gevuld met een flink bedrag (ruimte-voor-ruimteregeling) en dat geld mag onder bepaalde voorwaarden worden besteed. Het college heeft bij die voorwaarden een willekeurig doel gevonden. Als dat potje er dus niet was geweest, zou de Battle Axe niet worden gerenoveerd.
Een basisprincipe van de SP is dat gemeenschappelijk geld alléén naar gemeenschappelijke gebouwen gaat. Dat betekent voor ons dat de Battle Axe dus eigendom zou moeten zijn of worden, van de gemeenschap. Daarmee hou je als samenleving de verantwoordelijkheid die je ook op een verantwoorde manier uitoefent. Als samenleving heb je immers ook de plicht om bv. de eigen gebouwen goed en veilig te onderhouden. Dat mag niet afhankelijk zijn van een toevallige financiële meevaller.
Dat principe is eerder door het college onderschreven. In een recente brief van 11 maart 2020 aan de Speeldoos schrijft B&W daarin: “Het is evident dat wij enkel investeren in onroerend goed wanneer wij daarvan de eigenaar zijn.” Dit standpunt is ook bevestigd door de raad, maar daar handelt zowel college als de meerderheid van de raad nu niet naar. Wij vinden dat meten met twee maten of eigenlijk schijnheilig en zelfs wel hypocriet. Want wat is eigenlijk het verschil tussen de situatie van de Speeldoos en de Battle Axe?

Tijdens de commissievergadering van 9 april en de raadsvergadering van 16 april heeft de coalitie niet duidelijk kunnen maken waarom de Speeldoos wel afstand moet doen van het gebouw om de renovatie op gang te brengen en de Battle Axe niet. Oneigenlijke argumenten genoemd door de drie coalitiepartijen GB, VVD en PvdA-GL zijn dat het om een totaal andere situatie gaat, de Speeldoos een commerciële instelling zou zijn en dat de bedragen niet met elkaar mogen worden vergeleken. Volgens de SP gaat het echter om exact dezelfde situatie: een gebouw dat niet het eigendom is van de gemeenschap maar wel een zeer belangrijke maatschappelijke functie vervuld, kampt met achterstallig onderhoud. De hoogte van de bedragen of de herkomst van het geld zou geen argument mogen zijn. De SP vindt het belangrijk dat de samenleving beschikt over goede en veilige gebouwen om de sociaal-culturele functies in te kunnen vullen. Daar stel je structureel geld voor ter beschikking in de begroting. Voor die gebouwen maak je als samenleving onderhoudsplannen. Je investeert dus in de eigen samenleving en maakt hiervoor beleid op basis waarvan je besluiten neemt. Als er op een bepaald moment geld beschikbaar wordt gesteld door een derde partij waarbij aan voorwaarden moet worden voldaan voordat het vrijgegeven wordt, kijk je in die plannen en zoek je het doel dat bij die voorwaarden past. Nu werd er omgedraaid gehandeld. De SP kon ook niet instemmen met het voorstel omdat Cromvoirt véél beter verdient. De renovatieplannen van de Battle Axe schieten tekort om het gemeenschapshuis voor de toekomst klaar te stomen. Zo blijft het gebouw ontoegankelijk; de lift wordt niet geplaatst omdat het onderhoud ervan niet door de stichting (eigenaar van het gebouw) kan worden betaald. En ook de energierekening blijft relatief hoog, omdat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in de verduurzaming. De trieste conclusie is dat de inwoners van Cromvoirt blij worden gemaakt; nog niet met een dode mus maar dan toch met een half ei.

Suzanne van Wiggen, fractievoorzitter SP

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …