Composteerbare afvalzakken

“Drie gratis rollen composteerbare afvalzakken voor u.” Daarmee rolde afgelopen maandag een brief ‘aan de bewoners van dit pand’ naar binnen.Natuurlijk, een prachtig initiatief van de gemeente Vught, maar wat beoog je hiermee te bereiken.

Lezen we de brief: Het recyclen gaat niet helemaal goed. In twee volle A4’tjes wordt een en ander uitgespeld. Een kleine 40 artikelen die wel/niet bij het gft-afval moeten worden gedaan; verwijzing naar scheiding plastic, blik, spaarlampen, glas, etc. Nog veel meer informatie over composteerbare zakken; dat wordt te veel om op te noemen en er wordt verwezen naar www.vught.nl/afval . Adviezen over het verpakken en aanbieden van al het afval. Wonderbaarlijk hoeveel informatie er op twee A4’tjes kan. Deze brief zou je eigenlijk moeten uitwerken en in drie schema’s op A4’tjes in de keuken op het prikbord moeten hangen! En nu komt het! De brief is drie gratis rollen composteerbare afvalzakken waard en je moet de brief meteen inleveren. Ik vraag me af hoeveel mensen er in Vught de brief kunnen lezen en meteen volledig opslaan in het geheugen om daarna het document te ruilen voor biozakken. Gemeente draait de zaak om!
Vertel dat we in Vught goed willen scheiden; dat het kostenbesparend werkt om afvalstromen correct aan te leveren bij de verwerkers. Geef een voorbeeld en laat een berekening los op wat het kost aan de Vughtse burger bij een slechte scheiding en een goede scheiding (Afvalstoffenheffing). Geef de burgers de A4t’jes voor het prikbord en een setje composteerbare afvalzakken.

Nog een paar opmerkingen:
– De etensresten mogen in een afgesloten zakje in de groene bak, maar je moet de zakjes wel elke paar dagen vervangen omdat ze vergaan. De groene bak wordt eens in de 14 dagen opgehaald. Dat betekent dat je de gft-container voordat-ie wordt opgehaald ongeveer 5 keer op de kop moet zetten om de zakjes te vervangen (nog beter: niet te veel koken).
– Theezakjes mogen bij het gft???? Veelal zijn de zakjes waar de thee in zit van plastic. Wij doen ze bij het restafval of moeten ze beter toch bij het plastic afval?
– Kunnen de biozakjes niet gratis worden verstrekt? ‘Op-is-op’ geldt pas wanneer de afvalstroom is gestopt!

Peter Dijkhuizen, Vught

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …