Burgerparticipatie in Vught

De laatste tijd zijn er in het Brabants Dagblad en Het Klaverblad diverse publicaties opgenomen waarin burgers bezwaar maken tegen het tekort aan burgerparticipatie in Vught. Terecht, want daarmee is het slecht gesteld. Wie het coalitieakkoord 2018-2020/21 leest, ziet dat op pagina 7 burgerparticipatie wordt uitgewerkt. Dit akkoord geeft aan: “Participatie vindt plaats binnen heldere kaders die de gemeenteraad vaststelt. Bij nieuwe ontwikkelingen maken we vooraf duidelijk wat deze kaders zijn. Vervolgens halen we de wensen en ideeën van inwoners op. Daarna werken we de plannen verder uit, waarbij we de input van de inwoners zoveel mogelijk benutten. Bij elke afweging is het algemeen belang leidend.”
Vastgesteld moet worden dat deze omschrijving amper een minimale vorm van burgerparticipatie aangeeft. In feite betekent dit het voldoen aan de normale eisen van bekendmaken en laten reageren op door de gemeente voorgenomen besluiten. De formulering in het akkoord komt vrijwel overeen met die welke de partij Gemeentebelangen vóór de verkiezingen aangaf. Ik vind het een schande en een vorm van onbehoorlijk bestuur dat de meerderheid van de gemeenteraad van Vught heeft besloten deze omschrijving van burgerparticipatie vast te stellen. De coalitiepartijen die dit zijn overeengekomen, zijn hiervoor verantwoordelijk. Feitelijk hebben deze partijen zich wat betreft burgerparticipatie nergens toe verplicht terwijl die al 20 jaar geleden mogelijk is gemaakt. Inwoners van Helvoirt, wees er op bedacht wat u gaat inleveren bij de samenvoeging met Vught.

P. Kuppens, Vught

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …