Brief: “Zwaluw VFC een club om op te bouwen”

“Tijdens de commissievergadering ‘Ruimte’ zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een enthousiast bestuur en de aanwezige raadsleden werden uitgenodigd de oude kleedkamers eens goed te bekijken.

Gemeentebelangen hoeft niet overtuigd te worden van het maatschappelijk belang van de lokale voetbalvereniging. Dat was ons natuurlijk al bekend. Het feit dat de club nog steeds groeit, nu ook met steeds meer meisjes, en het opkomende damesvoetbal, vereist natuurlijk aanpassingen van de bestaande faciliteiten. En daar willen we ook graag in voorzien. Gemeentebelangen is er dan ook voorstander van dat de betreffende oude kleedkamers, alsmede de toegezegde extra kleedkamers op een duurzame en energiezuinige wijze herbouwd worden op een andere plek, die als fase opgenomen kan worden in het te realiseren nieuwbouwplan van de voetbalclub. Daarmee komen wij de club tegemoet en biedt het hen ruimte om bijvoorbeeld het nieuwe Zwaluwnest daar bovenop te bouwen. Precies zoals in de intentieovereenkomst, die met de club is afgesloten, wordt vermeld.

De gevraagde bijdrage van 1,5 mln. euro (60% van de totale bouwkosten), gebaseerd op het naar voren halen van 40 jaar onderhoudskosten en de ondergrond van het nieuwe complex die de gemeente ‘om niet’ moet geven aan de vereniging (als onderpand van de hypotheekverstrekker), brengt nogal wat risico’s met zich mee. Risico’s die niet zo maar zijn af te dekken. Want wat als de kosten van de bouw enorm tegenvallen? Dat hebben we in het recente verleden al meegemaakt bij het realiseren van een beweegzaaltje. En hoe zit het met een veranderend bestuur met een andere agenda? In dat kader betreuren we het ook ten zeerste dat een voorzitter bij enige tegenslag de vereniging laat zitten. De vereniging richt een beheerstichting op van waaruit onderhoudskosten worden betaald. De stichting voorziet echter niet in reservering van een nieuwe accommodatie op termijn. Hoewel Zwaluw VFC van een groei van enkele honderden leden uitgaat voor de komende jaren, blijven in het voorgelegde plan de inkomsten uit contributiegelden gelijk aan het huidige ledenaantal en wordt er ook geen rekening gehouden met een eventuele stijging van de contributie, al was het maar met een inflatiecorrectie.

De gemeente heeft het beoogde plan niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Vught staat als gemeente aan de start van een enorm project op het gebied van Rijksinfra. Daar is geld voor nodig, heel veel geld. Naast de mogelijke reserveringen dienen wij daarvoor te lenen als gemeente, wat uiteraard rentekosten met zich meebrengt. Een uitgave als deze zou wederom extra rentekosten met zich meebrengen.

Eerder verkondigde D’66 dat het voorstel van Zwaluw echt te ver gaat en dat het op alle manieren uit zijn voegen barstte. Financieel gezien leek het gebouwd te zijn op drijfzand. Maar ook ruimtelijk gezien, vanwege de veelheid van het aantal te bebouwen m², had het niet hun voorkeur (website D’66 8 dec 2017). Deze bezwaren waren in de opiniërende discussie niet meer te bekennen. Gemeentebelangen hoopt dat er snel gebouwd kan worden aan de nieuwe kleedkamers voor Zwaluw VFC. Hebt u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het ons weten in een bericht, wij informeren u graag.”

Fractie Gemeentebelangen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …